Dettifoss - most powerful waterfall in Europe. Jokulsargljufur National Park, Iceland

Làm Sao Tin Cậy Khi Suối Của Bạn Khô Cạn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=31a9114bde&mc_eid=UNIQID
Làm Sao Tin Cậy Khi Suối Của Bạn Khô Cạn
Mục Sư Rick Warren

“Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.” (1 Các vua 17:7)

Khi Ê-li chạy trốn khỏi vua A-háp trong sách 1 Các Vua, Đức Chúa Trời bảo ông đi đến khe Kê-rít để ẩn náu. Suốt thời gian đó, Đức Chúa Trời tiếp trợ cho ông một cách lạ lùng. Ngài sai chim quạ đem thức ăn đến khe cho Ê-li, và có một suối cung cấp nước cho Ê-li uống.

Sau đó, 1 Các vua 17:7 chép: “Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.”

Một số bạn hiện đang trong tình cảnh khe nước của đời sống bị khô. Tiền thì hết. Bạn bè thì bỏ đi. Những điều thú vị trước đây bây giờ trống rỗng. Những gì làm bạn thấy khoan khoái bây giờ không còn làm bạn thỏa mãn nữa. Những điều trước đó khiến bạn vui thích bây giờ làm bạn thất vọng.

Bạn làm gì khi suối nước của bạn bị khô cạn?

Bạn phải nhớ rằng suối nước đó bị khô cạn để bạn không còn phụ thuộc vào nó nữa.

Ê-li ở bên khe nước cả năm. Thật rất dễ để ông quên Đức Chúa Trời và chỉ để ý đến những con quạ và suối nước, vì chúng nó cung cấp nhu cầu cho ông. Nếu bạn phụ thuộc vào một con chim thả thức ăn xuống cho bạn mỗi ngày tuần này qua tuần kia, tháng này sang tháng nọ trong một năm, chẳng bao lâu bạn sẽ bớt nghĩ đến Đức Chúa Trời và bạn sẽ quan tâm hơn đến việc con chim đến đúng giờ hay không.

Đức Chúa Trời muốn bạn chỉ tin cậy một mình Ngài. Bất cứ điều gì bạn đặt trước Ngài hoặc tin cậy thay vì Ngài đều là thần tượng giả. Vì vậy đôi lúc Đức Chúa Trời lấy đi điều gì bạn nương dựa vào và tắt nó đi hoặc khiến nó khô cạn.

Bản chất tự nhiên của con người chúng ta là nương cậy vào suối nước và chim quạ. Suối nước và chim quạ trong đời sống bạn là gì? Đó có thể là bất cứ điều gì bạn tìm kiếm để đem hạnh phúc đến cho bạn. Có thể đó là chồng của bạn, công việc của bạn, hoặc thậm chí thể thao nữa. Đó cũng có thể là sức khỏe của bạn.

Mọi thứ trong đời sống bạn đều là quà tặng từ Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời ban cho bạn điều gì, Ngài không có quyền lấy nó lại. Điều đó vô lý! Đức Chúa Trời là Đấng tối cao, Ngài có quyền ban cho và có quyền cất đi.

Nếu suối nước đã khô cạn trong đời sống bạn và bạn đang trông chờ một phép lạ, bạn cần phải học tin cậy một mình Đức Chúa Trời – bất kể điều gì Ngài ban cho hay cất đi – “Ngợi khen Danh Ngài!”

Thảo Luận

Những suối nước và chim quạ trong đời sống bạn là gì? Bạn nương dựa vào nguồn tiếp trợ nào ngoài Đức Chúa Trời?

Bạn lâu nay đang trông chờ phép lạ nào trong đời sống?

Đức Chúa Trời có thể thử đức tin của bạn khi bạn chờ đợi phép lạ đó như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?