Travel hitchhiker woman walking on road during holiday travel

Vì Sao Bạn Cần Một Gia Đình Hội Thánh 


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=5ed4ff85d5&mc_eid=UNIQID
Vì Sao Bạn Cần Một Gia Đình Hội Thánh
Mục Sư Rick Warren

“Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết.” (2 Cô-rinh-tô 5:14, BTT)

Bạn không thể một mình thực hiện năm mục đích (thờ phượng, thông công, huấn luyện, mục vụ, truyền giảng). Cuộc sống không phải là một màn độc diễn. Bạn được tạo ra cho cộng đồng. Cách duy nhất để bạn có thể hoàn thành năm mục đích Chúa đặt cho cuộc đời bạn là hợp tác với những người cho bạn những giá trị thuộc linh. Bạn cần một gia đình Hội Thánh!

Vì sao? Bởi vì hội thánh giúp bạn đặt Chúa làm trọng tâm của đời mình.

Chúa đã không đặt bạn trên thế giới này để sống ích kỷ. Mục đích của Ngài dành cho bạn là xây dựng cuộc đời bạn với Ngài là trọng tâm. Bạn đã được định ra theo ý muốn của Ngài. Ngài đã tạo dựng bạn để yêu thương bạn, và Ngài muốn bạn yêu thương Ngài. Chúa phán “Ta muốn là trọng tâm trong lòng con. Ta muốn là điểm tập trung cho sự chú ý của con. Ta muốn là trung tâm điểm của cuộc sống con. Ta muốn là trục của sự hiện diện của con.”

Kinh Thánh ghi rằng “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết.” (2 Cô-rinh-tô 5:14, BTT)

Làm sao có thể nhận ra khi nào Đấng Christ là ở trọng tâm của cuộc đời bạn? Bạn ngưng lo lắng. Kinh Thánh ghi “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.
7 (https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/49/4:7%22%20%5Co%20%22Share%20Verse&mc_cid=5ed4ff85d5&mc_eid=UNIQID) Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ.” (Phi-líp 4:6-7, BTT) Có một chữ diễn tả điều này: thờ phượng. Bất cứ khi nào bạn tập trọng cuộc đời của bạn vào Chúa, việc ấy gọi là thờ phượng. Và thờ phượng là thuốc giải độc cho sự lo lắng. Nếu bạn muốn bớt lo lắng, hãy thờ phượng nhiều hơn.

Khi nào thì chúng ta cần thờ phượng? Kinh Thánh ghi “Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở.” (Lê-vi Ký 23:3, BTT) Chúa nói một lần mỗi tuần ta muốn các con hãy nhóm lại để tập trung lại, điều chỉnh lại, và đặt lại trọng tâm của cuộc sống các con nơi ta.

Bạn phải làm điều đó tại nơi nào? Sách Công-vụ ghi “Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ.” (Công vụ các Sứ Đồ 2:46, BTT)

Bạn có thấy rằng Chúa muốn bạn là một thành viên của gia đình Hội Thánh không? Khi bạn là thành viên, điều này sẽ giúp bạn tập trung và đặt Chúa là trọng tâm cuộc đời bạn để rồi bạn có thể hoàn thành mục đích Ngài dành cho bạn.

Thảo Luận

Sự thờ phượng là thuốc giải độc cho sự lo lắng. Nếu bạn muốn bớt lo lắng, hãy thờ phượng nhiều hơn nữa. Tuần này, thay vì bạn bắt đầu lo lắng, hãy thờ phượng và ngợi khen Chúa.

Bạn nghĩ cuộc đời bạn đã có thể thay đổi như thế nào nếu Đấng Christ thật sự ở vị trí trung tâm?

Một gia đình Hội Thánh có thể làm gì để giúp bạn lại hướng cuộc đời mình vào Chúa?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=5ed4ff85d5&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6