Mỗi Cơ-Đốc Nhân Là Một Người Phục Vụ Trong Mục Vụ


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=4f68e9cd1c&mc_eid=UNIQID
Mỗi Cơ-Đốc Nhân Là Một Người Phục Vụ Trong Mục Vụ
Mục Sư Rick Warren

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10, BTT)

Chúa đã không đặt để bạn trên trái đất này chỉ để sống cho chính bạn. Ngài muốn bạn làm thế giới trở thành một nơi tốt hơn!

Mỗi khi nghe ai đó nói: “Tôi sống vì những ngày cuối tuần,” tôi muốn nói: “Vậy thì tại sao Chúa vẫn cho bạn sống?” Nếu bạn không hoàn thành những mục đích của bạn, bạn đang đi trật toàn bộ mục đích sống.

Kinh thánh ghi “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10, BTT)

Có một chữ diễn tả điều này: mục vụ. Mỗi Cơ-đốc nhân là một người phục vụ trong mục vụ. Không phải mỗi Cơ-đốc nhân đều là mục sư, nhưng mỗi Cơ-đốc nhân phải là một người phục vụ trong mục vụ. Điều đó có nghĩa là bạn dung những tài năng và ân tứ của mình để góp phần vào cuộc sống, là người ban phát, chứ không là người thâu nhận.

Kinh Thánh ghi 58 lần như thế này, “Yêu thương người khác. Lo cho người khác. Cầu nguyện cho người khác. Khuyến khích người khác. Giúp đỡ người khác. Tư vấn người khác. Nâng đỡ người khác” và vân vân. Nó là mục vụ chung của mỗi tín đồ trong gia đình của Chúa phục vụ lẫn nhau. Đó là cách mà Chúa đã định.

Sự thật là, phục vụ Chúa qua việc phục vụ người khác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi bạn sẽ nản lòng. Vậy bạn làm gì khi bắt đầu nản lòng? Bạn hãy nhớ hai điều.

Trước nhất, bạn hãy nhớ rằng bạn sẽ nhận được một phần thưởng sẽ còn mãi ở cõi vĩnh hằng. Kinh Thánh nói Chúa “không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa.” (Hê-bơ-rơ 6:10, BTT)

Việc thứ hai để nhớ là Chúa sử dụng từng điều nhỏ. Không có gì là không đáng kể khi bạn phục vụ Chúa. Không có gì là vô ích. “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô-rinh-tô 15:58, BTT)

Thảo Luận

Bạn sẽ tự mô tả bạn là người thiên về ban cho hay là nhận lãnh trong gia đình của Chúa?

Vì sao thường rất khó phục vụ người khác?

Điều gì có vẻ như nhỏ hay là không đáng kể mà Chúa đã kêu gọi bạn làm trong mục vụ để qua đó bạn cần thay đổi thái độ của mình?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=4f68e9cd1c&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16