Aerial view of snowy forest with a road. Captured from above with a drone. Dolomites - Italy

Sử Dụng Tiền Bạc Của Bạn Để Khích Lệ Gia Đình Của Chúa 


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=6ef5620929&mc_eid=UNIQID
Sử Dụng Tiền Bạc Của Bạn
Để Khích Lệ Gia Đình Của Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em.” (Rô-ma 12:10a, BTT)

Chúa muốn bạn đầu tiên học yêu thương Ngài, và đầu tư vào cái mà tôi gọi là “Quỹ Ngân Hàng”. Kế đó Ngài muốn bạn học yêu thương và đầu tư vào những người khác trong gia đình của Ngài. Tôi gọi đây là “Quỹ Tương Hỗ”.

Kinh Thánh chép trong sách Rô-ma 12:10 “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em.” (BTT)

Bằng cách nào bạn đầu tư vào Quỹ Tương Hỗ? Bằng cách sử dụng tiền bạc của bạn để khuyến khích tình bằng hữu, để xây dựng các mối quan hệ, và để bày tỏ tình yêu.

Bất cứ lúc nào bạn dâng tiền cho Chúa, việc đó kéo bạn lại gần Chúa hơn. Bất cứ lúc nào bạn cho tiền cho ai đó, điều đó kéo bạn lại gần với người ấy. Khi bạn trao tiền cho người trong nhóm nhỏ hay đầu tư vào nhóm nhỏ, bạn càng gần với họ hơn. Bất cứ lúc nào bạn viết một lời khuyến khích, bạn đã đầu tư vào Quỹ Tương Hỗ. Mỗi khi bạn nấu hay mua một bữa ăn và mang đến cho ai đó đang bệnh, bạn vừa mới đầu tư vào Quỹ Tương Hỗ. Bất cứ lúc nào bạn mở cửa đón nhóm nhỏ và bạn tốn tiền mua thức ăn mời họ, bạn vừa mới đầu tư vào Quỹ Tương Hỗ. Bất cứ lúc nào bạn lo tìm một người giữ trẻ giùm cho ai khi họ cần đi tham dự buổi họp hay tham dự trại dưỡng linh, bạn đã đầu tư vào Quỹ Tương Hỗ. Khi một tín hữu
khác thấy nản lòng và cần ai đó để nói chuyện và bạn mời người đó đi ăn trưa, bạn vừa mới đầu tư vào Quỹ Tương Hỗ.

Bạn cần dâng cho Chúa, và Chúa nói rằng việc đó đang được trữ vào kho báu trên Thiên Đàng. Nhưng bạn cũng có thể dâng trao cho người khác. Chúa nói khi bạn làm việc đó như một hành động yêu thương, nó như thể đang bỏ vào ngân hàng trên Thiên Đàng. Bất cứ lúc nào bạn sử dụng ngân quỹ của bạn để bày tỏ yêu thương đến một người nào khác trong gia đình của Chúa, bạn đang đầu tư vào Quỹ Tương Hỗ.

Vì sao bạn nên làm như vậy? Vì sao bạn nên ban cho để nâng đỡ tình thân? Kinh Thánh ghi “Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.
13 (https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/46/9:13%22%20%5Co%20%22Share%20Verse&mc_cid=6ef5620929&mc_eid=UNIQID) Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin Lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người.” (2 Cô-rinh-tô 9:12-13, BTT)

Bạn có thể cho mà không yêu, nhưng bạn không thể yêu thương mà không cho.

Thảo Luận

Làm cách nào mà người trong gia đình của Chúa đã đầu tư vào cuộc sống của bạn qua việc ban cho của họ? Có những ảnh hưởng nào lên cuộc sống của bạn?

Chúa muốn bạn làm gì nếu bạn không đủ khả năng giúp tiền cho các tín đồ khác để khuyến khích họ?

Bạn nghĩ Chúa phản ứng như thế nào đối với việc ban cho mà không có tình yêu thương?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=6ef5620929&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao Chúa ghét ly hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có sai không khi một cặp vợ chồng quan hệ tình dục chỉ để thỏa mãn?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31