Beautiful woman standing on a pier with arms raised feeling the freedom

Khi Bạn Bị Cám Dỗ, Chúa Muốn Giúp Bạn


Khi Bạn Bị Cám Dỗ, Chúa Muốn Giúp Bạn
Mục Sư Rick Warren

“Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” (Thi thiên 50:15 BTT)

Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ngài bảo chúng ta cầu nguyện: “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác.” Đó là lời cầu nguyện giải cứu. Chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ.

Lời cầu nguyện giải cứu thường chỉ ngắn gọn: Xin Chúa giúp con! Không cần phải là “Lạy Cha Thiên Thượng từ ái của chúng con…” Khi bạn cần được giải cứu, bạn có thể cầu nguyện nhanh và ngắn gọn: “Xin Chúa giúp con! Xin giúp con giữ bình tĩnh. Con không thích người này. Con không thích cách người bà con này đối xử với con, và hôm nay con định sẽ gặp bà ấy. Ôi Chúa ơi! Xin Ngài giúp con! Con không còn là Cơ Đốc nhân khi đối diện với người đó. Con thực sự cần sự giúp đỡ của Ngài ngày hôm nay, bởi vì con chỉ muốn đánh bà ấy!”

Kinh Thánh có rất nhiều ví dụ về những người đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu, như Đa-vít, Đa-ni-ên, Phi-e-rơ và Phao-lô. Chúa luôn giúp đỡ cho bất kỳ người nào cầu xin.

Vì sao tôi có thể tin chắc Chúa sẽ giúp đỡ tôi khi tôi cầu nguyện xin sự giải cứu của Ngài? Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa điều đó. Thi thiên 50:15 chép, “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.”(BTT) Chúa bảo bạn không cần phải cầu nguyện dài. Bạn có thể chỉ nói, “Xin Chúa giúp con! Nguy ngập! Khẩn cấp! Chúa ơi, bây giờ con đang đối mặt với việc mà ý chí sẽ không giúp con vượt qua được.”

Chúa thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Ngài biết hết tất cả mọi việc đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Ngài biết những người đó khiến bạn khó chịu đến thế nào. Ngài biết những điều cám dỗ bạn. Hãy xem câu Kinh Thánh này: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:15-16 BTT).

Xin chú ý điểm này, Chúa nói Chúa Giê-xu hiểu. Vì sao Ngài có thể thông cảm? Vì Ngài đã từng đối diện với cám dỗ tương tự.

Có thể bạn sẽ nói, “Khoan đã! Có phải ông muốn nói rằng Chúa Giê-xu đã từng bị cám dỗ nổi giận hay không?” Phải. “Có phải ông muốn nói rằng Chúa Giê-xu đã từng bị cám dỗ than thân trách phận hay không?” Phải. Kinh Thánh cho biết Ngài đã bị cám dỗ trong mọi phương diện như chúng ta, nhưng Ngài không phạm tội. Đó là sự khác biệt. Ngài không bao giờ nhượng bộ. Ngài có quyền tự do lựa chọn.

Nhưng điều tốt hơn nữa là Ngài không bao giờ phạm tội. Điều đó nghĩa là gì? Ngài có thể giúp bạn vượt qua. Vì vậy, Kinh Thánh cho biết, “Hãy đến với Chúa một cách dạn dĩ.” Hãy đến và nói, “Con cần sự giúp đỡ của Ngài!” Ngài sẽ không quở mắng bạn khi bạn bị cám dỗ. Ngài nói, “Ta luôn ở đây để giúp đỡ.”

*******

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.or?mc_cid=bd1e6f0a53&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=bd1e6f0a53&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=bd1e6f0a53&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Lời cầu nguyện của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi bạn hiểu rằng Chúa muốn giúp bạn khi bạn bị cám dỗ?

Hãy nghĩ lại những lúc bạn đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu. Chúa đã trả lời bạn như thế nào?

Việc biết Chúa Giê-xu bị cám dỗ nhưng không bao giờ phạm tội cho bạn sự tin tưởng rằng Ngài có thể giúp bạn khi bạn bị cám dỗ như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6