Mountain river in the green forest

Kiêu Hãnh: Đừng Bỏ Qua Những Dấu Hiệu Cảnh Báo


Kiêu Hãnh: Đừng Bỏ Qua Những Dấu Hiệu Cảnh Báo
Mục Sư Rick Warren

“Vậy nên, hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua: hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi, hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa.” (Đa-ni-ên 4:27 BTT)

Lắm lúc khi cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp, chúng ta không để ý đến các dấu hiệu cảnh báo về một sự sa sút sắp xảy ra.

Kiêu hãnh làm chúng ta mù quáng. Sự nổi bật giữa công chúng cũng vậy.

Đó là lý do tại sao tôi nói với những người đã có đôi chút thành công trong cuộc sống rằng họ cần phải về nhà và thay tã lót cho con, cắt cỏ và tự rửa chén đĩa. Khi bạn đã có đôi chút thành công, hãy chắc là bạn đừng quên nguồn gốc của mình để bạn không bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo về một sự sa sút.

Cuộc sống của Nê-bu-cát-nết-sa là một bức tranh rất rõ về điều này. Chúa quan tâm đủ đến vị vua ngoại đạo này để cảnh báo ông ta về những gì sắp xảy ra trong đoạn 4 của sách Đa-ni-ên. Chúa không chỉ truất phế ngôi vua của ông. Chúa đã ban cho ông ta một giấc chiêm bao, ông ta vời Đa-ni-ên đến để giải thích điềm chiêm bao, và Đa-ni-ên cho Nê-bu-cát-nết-sa biết những gì sắp xảy ra và làm thế nào để tránh nó. Xin bạn tự đọc đoạn Kinh Thánh đó. Thật hết sức rõ ràng.

Đa-ni-ên nói với nhà vua: “Vậy nên, hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua: hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi, hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa.” (Đa-ni-ên 4:27 BTT)

Đa-ni-ên đã chỉ cho vua ba bước: Đừng phạm tội nữa, làm điều chính đáng, và thương xót những người nghèo khó. Sự thành công sẽ theo sau.

Nhưng nhà vua đã bỏ lỡ mất dấu hiệu.

Bạn cũng có thể đang bỏ lỡ mất dấu hiệu chăng?

Có thể là sự xung đột trong quan hệ. Bạn cho đó chỉ là vấn đề của người kia, nhưng Chúa muốn tỏ cho bạn thấy rằng bạn đang sai trật trong lĩnh vực nào đó của đời sống bạn.

Có thể là một cám dỗ mà bạn đang vật lộn với vì bạn cứ tiếp tục tự đặt mình vào tình trạng tệ hại.

Có thể là sự lộn xộn và rối rắm trong đời sống bạn. Cả hai đều là dấu hiệu bạn không được kết nối một cách tốt đẹp với Chúa. Bạn đang cố gắng gượng sống theo lối riêng của mình.

Và Đức Chúa Trời tìm cách nói với bạn qua các dấu hiệu cảnh báo này: “Hãy dừng lại! Đừng phạm tội nữa! Hãy trở lại cùng Ta!”

Nếu bạn đang hướng đến con đường lầm lạc, Chúa sẽ cảnh cáo bạn vì Ngài quá yêu bạn nên không thể làm ngơ mà không cảnh báo cho bạn.

Thảo Luận

Bạn đã thấy người ta bỏ lỡ những dấu hiệu cảnh báo nào? Bạn đã thấy họ sa ngã sau khi bỏ lỡ các dấu hiệu như thế nào?

Những loại dấu hiệu cảnh báo nào bạn nghĩ rằng người ta thường xuyên bỏ lỡ nhất, và tại sao?

Bạn đã bỏ lỡ các dấu hiệu cảnh báo trong quá khứ như thế nào?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=1a06ced239&mc_eid=UNIQID nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

This devotional © 2016 by Rick Warren. All rights reserved. Used by permission.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.