Beautiful winter landscape, amazing view on the frozen lake covered with white clean snow, cold but wonderful weather, Iceland, Scandinavia

Trì Hoãn Vâng Phục Là Không Vâng Phục


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=0497cf90bb&mc_eid=UNIQID
Trì Hoãn Vâng Phục Là Không Vâng Phục
Mục sư Rick Warren

“Tôi lật đật, không chậm trễ, Mà gìn giữ các điều răn Chúa” (Thi Thiên 119:60)

Kinh Thánh chứa đầy những lời chỉ dạy cho cuộc sống. Những lời này được gọi là những Điều Răn của Đức Chúa Trời. Ngài đòi hỏi chúng ta phải vâng phục những điều răn nầy ngay lập tức.

Cứ tưởng tượng nếu cha mẹ bảo đứa con làm việc gì đó và đứa con trả lời “Để con suy nghĩ đã.”
Sẽ không lãnh hậu quả sao?

Thế nhưng chúng ta luôn làm như vậy với Chúa. Chúa bảo chúng ta làm việc gì đó, và chúng ta trả lời “Để con suy nghĩ đã.”

Chúng ta không có quyền đó. Không khác gì đứa con nói với cha mẹ “Để con suy nghĩ đã”. Một khi Đấng Tạo hóa bảo mình làm việc gì, Ngài đòi hỏi chúng ta thực hiện việc đó – ngay bây giờ. Mọi người làm cha mẹ đều biết trì hoãn vâng phục là không vâng phục.

Lời Kinh Thánh dạy, “Tôi lật đật, không chậm trễ, Mà gìn giữ các điều răn Chúa” (Thi Thiên 119:60)

Vậy điều gì Chúa bảo bạn làm mà bạn chưa bắt đầu thực hiện? Bạn còn chần chờ gì nữa? Chúa có điều tốt lành nhất cho bạn. Hãy làm điều Ngài bảo bạn làm.

Thảo Luận

Bạn có kinh nghiệm nào trong quá khứ khi bạn chậm trễ trong việc vâng phục Chúa và đã chịu hậu quả nghiêm trọng? Điều gì đã xảy ra?

Điều gì Chúa bảo bạn làm mà bạn đang trì hoãn ngay lúc nầy?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18