View of the stony hills in morning mist. Dramatic mountain scene. Carpathian mountains, Ukraine, Europe. Landscape photography

Vâng Lời Là Một Hành Động Thờ Phượng


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=657d8af02c&mc_eid=UNIQID
Vâng Lời Là Một Hành Động Thờ Phượng
Mục Sư Rick Warren

“Xin Chúa chỉ dạy tôi con đường Ngài thì tôi sẽ giữ lấy. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hết lòng vâng theo điều đó.” (Thi thiên 119: 33-34 TLB)

Chúa mỉm cười khi chúng ta hết lòng vâng lời Ngài. Nghĩa là chúng ta làm bất cứ điều gì Chúa dạy mà không chần chờ, do dự. Bạn đừng trì hoãn nói, “Tôi sẽ cầu nguyện về điều đó.” Bạn hãy làm ngay, đừng chậm trễ. Cha mẹ nào cũng biết chậm vâng lời thực sự là không vâng lời.

Chúa không nợ bạn một lời giải thích hoặc lý do cho mọi việc Ngài muốn bạn làm. Sự hiểu biết có thể chờ, nhưng sự vâng lời thì không. Vâng lời ngay lập tức sẽ dạy bạn nhiều điều về Chúa hơn là cả cuộc đời thảo luận Kinh Thánh. Thật ra, bạn sẽ không bao giờ hiểu được các mạng lệnh cho đến khi bạn vâng theo. Sự vâng lời mở đường cho sự hiểu biết.

Thường thì chúng ta cố gắng vâng lời Chúa chỉ một phần. Chúng ta muốn chọn mạng lệnh mình muốn vâng theo. Chúng ta lập một danh sách các mạng lệnh mình thích và vâng theo, rồi bỏ qua những mạng lệnh mình cho là không hợp lý, khó khăn, hoặc tốn kém, hoặc không được ưa chuộng. Tôi sẽ đi nhà thờ nhưng không dâng phần mười. Tôi sẽ đọc Kinh thánh nhưng không tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Nhưng vâng lời chỉ một phần là không vâng lời.

Vâng phục hết lòng một cách vui vẻ, với sự nhiệt tình. Kinh thánh nói rằng, “Hãy vâng lời Ngài cách vui mừng.” (Thi Thiên 100:2a)

Đây là thái độ của Đa-vít: “Xin Chúa chỉ dạy tôi con đường Ngài thì tôi sẽ giữ lấy. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hết lòng vâng theo điều đó.” (Thi thiên 119: 33-34 TLB)

Gia-cơ nói với các tín đồ, “Chúng ta làm hài lòng Chúa bằng những gì mình làm chứ không chỉ bởi đức tin.” (Gia-cơ 2:24 CEV)

Lời Chúa chép rõ là bạn không thể tự kiếm được sự cứu rỗi. Bạn được cứu chỉ là bởi ân điển, không phải do cố gắng của bạn. Nhưng là con của Chúa, bạn có thể mang lại niềm vui cho Cha trên trời bằng sự vâng lời. Hành động vâng lời cũng là một hành động thờ phượng.

Tại sao sự vâng lời đẹp lòng Chúa? Bởi vì nó chứng tỏ bạn thực sự yêu Ngài. Chúa Giê-xu nói: “Nếu các con yêu Ta, thì vâng theo các điều răn của Ta” (Giăng 14:15 GNT).

Thảo Luận

Làm thế nào bạn có thể nhận ra khi Chúa bảo bạn làm điều gì?

Trong những lĩnh vực nào bạn đã chỉ vâng phục Chúa một phần?

Thái độ của bạn đối với sự vâng lời thay đổi thế nào khi bạn coi đó là một hành động thờ phượng?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16