Early morning after sunrise view of the spectacular Gunung Bromo and Sumeru volcanoes in Java, Indonesia

Lập Ngân Sách: Nắm Vững Tình Hình Tài Chánh


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=2ec4c2858c&mc_eid=UNIQID
Lập Ngân Sách: Nắm Vững Tình Hình Tài Chánh
Mục Sư Rick Warren

“Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên, Và được vững vàng bởi sự thông sáng;” (Châm ngôn 24:3)

Một trong những bước quan trọng để nắm vững tình hình tài chánh và không bị lệ thuộc là liệt kê tất cả những gì bạn có, tất cả các khoản nợ, và tất cả các khoản thu nhập của bạn. Điều này được gọi là giữ sổ sách chính xác! Đó là nguyên tắc căn bản của kế toán.

Kinh Thánh chép: “Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên, Và được vững vàng bởi sự thông sáng;” (Châm ngôn 24:3) Bạn sử dụng tiền bạc cách khôn ngoan khi bạn biết tiền mình ở đâu, chi dùng vào đâu, và đến từ đâu.

Người ta nói tiền bạc biết nói. Nó không nói! Nó chỉ ra đi cách im lặng. Nếu bạn đợi đến cuối tháng và hỏi: “Tiền bạc tôi đâu hết rồi?” có nghĩa là bạn không có ngân sách. Khi bạn có ngân sách, bạn sẽ quyết định tiền bạc đi đến nơi bạn muốn hơn là tự hỏi chúng đi đâu. Ngân sách, nói một cách đơn giản, là một kế hoạch chi tiêu.

Tại sao nguyên tắc giữ sổ sách chính xác và biết số nợ, số kiếm được và số có được là quan trọng? Bởi vì: không biết + vay mượn dễ dàng = thảm họa. Đó là một thảm họa!

Khi bạn đến cửa hàng, đừng đem thẻ tín dụng theo với bạn. Nếu bạn không biết rằng bạn có đủ khả năng mua hay không, bạn đã gắp rắc rối rồi. Quyết định trước khi nhận biết thực tế là sự ngu dại. Mua vật gì trước khi bạn biết rằng mình có thể trả được hay không là không khôn ngoan. Cách duy nhất để biết quản lý tài chánh là giữ hồ sơ chính xác lập ngân sách chi tiêu.

Bản Kinh thánh truyền thống hiệu đính Châm Ngôn 24:3 nói rằng: “Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây nên, và được vững vàng bởi sự thông sáng.”

Hãy lập danh sách, nắm thực tế tình hình tài chánh của bạn, và sống phù hợp với điều kiện của mình.

Thảo Luận

Điều gì ngăn trở bạn có cái nhìn trung thực về tình hình tài chánh của mình? Bạn cần làm gì với nó?

Bạn thấy khó hạn chế chi tiêu nhất trong lãnh vực nào của cuộc sống?

Bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn đặt ưu tiên thế nào trong việc chi tiêu?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14