The Slimnic fortress on the hills over Slimnic village. Transylvania, Romania

Tìm Kiếm Cảm Giác Không Phải Là Thờ Phượng


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=0f18d20147&mc_eid=UNIQID
Tìm Kiếm Cảm Giác Không Phải Là Thờ Phượng
Mục Sư Rick Warren

“Tôi đi hướng đông, nhưng Ngài không ở đó. Tôi đi hướng tây, nhưng tôi không thể tìm thấy Ngài. Tôi không thấy Ngài ở hướng bắc, vì Ngài ẩn mình. Tôi nhìn hướng nam, nhưng Ngài che lại. Nhưng Ngài biết nơi tôi sẽ đi.” (Gióp 23:8-10a NLT, ấn bản hai)

Hôm qua chúng ta thấy rằng Đa-vít thường xuyên phàn nàn sự vắng mặt hiển nhiên của Chúa. Nhưng sự thật là, Chúa không thật sự rời xa Đa-vít, cũng như Chúa sẽ không bao giờ rời bạn. Ngài đã lập đi lập lại lời hứa, “Ta sẽ không bao giờ lìa con cũng không quên con.”

Tuy nhiên Chúa đã không hứa rằng bạn sẽ luôn cảm nhận sự hiện diện Ngài. Thật ra, Chúa thừa nhận rằng đôi khi Ngài ẩn mặt Ngài khỏi chúng ta (xem Ê-sai 45:15).

Có những lúc Ngài có vẻ như biến mất khỏi đời sống bạn.

Floyd McClung diễn tả điều này như sau: “Bạn thức dậy một sáng và tất cả cảm giác tâm linh biến mất. Bạn cầu nguyện, nhưng không gì xảy ra. Bạn quở ma quỷ, nhưng không thay đổi được bất cứ điều gì. Bạn trải qua cuộc tập thể dục tâm linh . . . bạn có những bạn hữu cầu nguyện cho bạn . . . bạn xưng mọi tội lỗi bạn có thể nghĩ ra, rồi đi quanh xin sự tha thứ của mọi người bạn biết. Bạn kiêng ăn . . . vẫn không có gì. Bạn bắt đầu tự hỏi tình trạng ảm đạm tâm linh này có thể kéo dài bao lâu. Nhiều ngày? Nhiều tuần? Nhiều tháng? Hay sẽ kéo dài mãi? . . . Cảm thấy như thể những lời cầu nguyện của bạn chỉ chạm trần nhà rồi rơi xuống. Trong tuyệt vọng tột cùng, bạn gào lên, ‘Chuyện gì đến với tôi vậy?’” (Finding Friendship with God;
Ann Arbor, MI: Vine Books, 1992; 186).

Sự thật là, không gì sai với bạn! Đây là phần bình thường của việc trắc nghiệm và làm cho hoàn thiện tình bạn của bạn với Chúa. Mỗi Cơ-đốc-nhân trải qua nó ít nhất một lần và thường thì nhiều lần.

Biết điều này khiến Gióp hy vọng khi ông không thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong đời ông. Ông nói, “Tôi đi hướng đông, nhưng Ngài không ở đó. Tôi đi hướng tây, nhưng tôi không thể tìm thấy Ngài. Tôi không thấy Ngài ở hướng bắc, vì Ngài ẩn mình. Tôi nhìn hướng nam, nhưng Ngài che lại. Nhưng Ngài biết nơi tôi sẽ đi.” (Gióp 23:8-10a NLT, ấn bản hai)

Khi Chúa dường như xa cách, bạn có lẽ cảm thấy rằng Ngài giận bạn hoặc đang kỷ luật bạn vì tội lỗi nào đó. Thật ra, tội lỗi không cắt đứt chúng ta khỏi tình bạn thân thiết với Chúa. Chúng ta làm đau Thánh Linh của Chúa và dập tắt tình bạn với Ngài bởi sự bất tuân, xung đột với người khác, bận rộn, làm bạn thế gian, và những tội lỗi khác (xem Thi 51; Ê-phê-sô 4:29-30; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19; Giê-rê-mi-a 2:32; Gia-cơ 4:4).

Nhưng thường cảm giác bị bỏ rơi này hoặc bị xa cách khỏi Chúa không dính líu với tội lỗi. Nó là một bài trắc nghiệm đức tin, là cái mà tất cả chúng ta phải đối diện. Có phải bạn sẽ tiếp tục yêu, tin, vâng, và thờ phượng Chúa, cả khi bạn không cảm nhận được sự hiện diện Ngài hoặc không thấy bằng chứng Chúa hành động trong đời sống bạn?

Lỗi lầm thông thường nhất mà Cơ-đốc-nhân phạm trong việc thờ phượng ngày nay là tìm kiếm trải nghiệm hơn là tìm kiếm chính Chúa. Họ tìm cảm giác, và nếu nó xảy ra, họ kết luận rằng họ đã thờ phượng.

Sai! Thật ra, Chúa thường lấy đi cảm giác chúng ta để chúng ta không dựa vào chúng. Tìm kiếm cảm giác, ngay cả cảm giác gần gũi Đấng Christ, đều không phải là thờ phượng.

Thảo Luận

Việc hiểu những chân lý này về thờ phượng thay đổi thái độ của bạn lúc thờ phượng trong hội thánh như thế nào?

Bạn nghĩ tại sao Chúa trắc nghiệm đức tin chúng ta? Ngài muốn hoàn thành điều gì trong đời sống bạn?

Nếu phải trải nghiệm một khoảng thời gian trong cuộc đời không cảm nhận đượcsự hiện diện của Chúa, bạn sẽ chọn đáp ứng như thế nào?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=0f18d20147&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=0f18d20147&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=0f18d20147&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.
Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22