Beautiful Yosemite National Park landscapes, California

Hãy Làm Cho Thì Giờ Của Bạn Trở Nên Giá Trị


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=e68ee8a34d&mc_eid=UNIQID
Hãy Làm Cho Thì Giờ Của Bạn Trở Nên Giá Trị
Mục Sư Rick Warren

“Hãy… lợi dụng thì giờ.” (Cô-lô-se 4:5b BTT)

Nếu bạn muốn sẵn sàng để được Chúa sử dụng, trước tiên bạn cần phải nhận biết Chúa Giê-xu Christ. Sau đó, bạn cần sử dụng thì giờ của bạn để chuẩn bị cho cõi đời đời.

Cô-lô-se 4:5 chép: “Hãy… lợi dụng thì giờ” (BTT). Thời gian là tài nguyên quý giá nhất của chúng ta. Thời gian quan trọng hơn tiền rất nhiều. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể kiếm được nhiều thời gian hơn. Bạn chỉ được ban cho một lượng thời gian nhất định trong cuộc đời này. Bạn không thể tạo ra thời gian, bạn không thể vay mượn thời gian, bạn không thể để dành thời gian, bạn cũng không thể kéo dài thời gian. Bạn chỉ có thể sử dụng nó. Tất cả chúng ta đều có cùng một lượng thời gian mỗi tuần: 168 giờ. Nếu bạn không học cách quản lý thời gian tốt, bạn không thể quản lý bất cứ điều gì khác trong cuộc sống mình, vì thời gian của bạn là cuộc sống của bạn.

Chúa đang theo dõi cách bạn quản lý thời gian của mình trên trái đất này để quyết định những gì Ngài sẽ làm cho bạn làm trong cõi đời đời. Ngài đang kiểm tra bạn, vì cuộc sống của bạn trên Trái đất là sự chuẩn bị cho cõi đời đời. Một trong những chiến lược của Sa-tan là khiến bạn bận rộn làm những việc không quan trọng đến đỗi bạn không có thời gian cho những việc quan trọng, và để bạn không dành thời gian chuẩn bị cho cõi đời đời. Ma quỷ không cần cám dỗ bạn phạm tội. Nếu nó không thể cám dỗ bạn phạm tội thì nó sẽ khiến bạn trở nên bận rộn.

Kinh Thánh cho chúng ta biết chính xác chúng ta nên làm gì với quỹ thời gian của mình trong sách Công vụ 20:24: “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời” (BTT).

Chúa muốn sử dụng bạn, nhưng Ngài muốn chắc chắn rằng bạn đang đầu tư thời gian vào những việc quan trọng nhất. Bạn cần phải sử dụng thời gian của mình để chuẩn bị cho cõi đời đời. Bạn cần phải tự hỏi mình rằng: “Bao nhiêu trong số những việc tôi dành thì giờ làm sẽ còn giá trị trong 5 hay 10 năm nữa? Bao nhiêu trong số những việc tôi dành thì giờ làm sẽ còn giá trị cho đến đời đời?” Sau khi tìm được câu trả lời, bạn phải cần đặt lại trọng tâm của cuộc đời mình.

Hãy sử dụng thời gian của bạn chuẩn bị cho cõi đời đời để Chúa thấy rằng bạn đang tập trung vào điều chính – mục đích của Ngài dành cho cuộc đời bạn.

Thảo Luận

Hãy xem lịch hoặc thời gian biểu của bạn. Bao nhiêu thời gian bạn có được dành cho những việc quan trọng chuẩn bị cho cõi đời đời?

Công việc mà Chúa đã giao cho bạn làm trong khi bạn ở trên đất là gì?

Bạn sẽ dành thời gian của bạn theo những cách khác nhau như thế nào để có thể hoàn thành công việc mà Chúa đã giao cho bạn làm?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=e68ee8a34d&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.