Travel hitchhiker woman walking on road during holiday travel

Giá Trị Cao Nhất Của Cuộc Đời Là Tình Yêu 


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=494a25b50f&mc_eid=UNIQID
Giá Trị Cao Nhất Của Cuộc Đời Là Tình Yêu
Mục Sư Rick Warren

“Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương.” (I Cô-rinh-tô 14:1a BTT)

Có ba lẽ thật chúng ta cần nhớ để có thể giúp mình sống đúng mục đích và giảm bớt sự quá tải. Đây không phải là những lẽ thật mới mẻ. Chúng ta đều biết những điều này, chỉ là chúng ta quên mà thôi.

Nếu bạn thử thực hành và áp dụng các lẽ thật này, bạn sẽ có một cuộc sống lành mạnh hơn. Bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc hơn. Bạn sẽ có một công việc kinh doanh hiệu quả hơn. Sẽ có ít những cuộc ly dị và chia tay hơn trong xã hội của chúng ta nếu chúng ta nghe và làm theo những gì Chúa đã dạy về các mối quan hệ.

Lẽ thật đầu tiên là: Giá trị cao nhất của cuộc đời là tình yêu.

Trong Kinh Thánh sách I Cô-rinh-tô 14:1 chép: “Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương” (BTT). Hãy biến điều này trở thành ưu tiên số một của bạn. Hãy làm cho nó trở thành mục tiêu chính, Hãy biến nó trở thành khát vọng lớn nhất của bạn. Hãy coi nó mục đích sống của bạn. Hãy đưa nó vào danh sách “Top 10” của bạn. Đừng nói: “Một trong những điều tôi muốn trong cuộc sống là những mối quan hệ yêu thương”, mà hãy biến nó thành điều số một!

Vì sao Chúa bảo phải đặt tình yêu trở thành mục tiêu cao nhất của bạn? Có hai lý do:

1. Đầu tiên, lời Chúa nói rằng tình yêu là tất cả ý nghĩa của cuộc sống. Kinh Thánh chép: “Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (I Cô-rinh-tô 13:3 BTT). Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy rằng có nhiều khi chúng ta hành động giống như rằng là những mối quan hệ yêu thương là điều gì đó mà chúng ta phải cố gắng để nhét vào trong thời gian biểu của mình, rằng chúng ta phải tìm thời gian dành cho khoảng thời gian chất lượng, rằng chúng ta phải dành thời gian cho những người quan trọng trong cuộc sống của mình. Chúa không nói rằng những mối quan hệ yêu thương là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn, song Ngài nói chúng là cuộc sống của bạn. Đó là tất cả ý nghĩa của cuộc sống.
Tình yêu là tất cả.

2. Tiếp theo, lời Chúa nói rằng bạn cần tập trung vào tình yêu vì đó là tất cả những gì còn lại đời đời: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (I Cô-rinh-tô 13:13 BTT). Bạn có muốn để lại một di sản nào sau khi bạn qua đời hay không? Bạn có muốn tạo sự khác biệt trong cuộc sống của bạn hay không? Bạn có muốn tạo ảnh hưởng tích cực đến thế giới này và ảnh hưởng đó tồn tại lâu dài hay không?

Chúa đã chỉ cho chúng ta cách để lại một di sản tồn tại mãi mãi, đó là: Hãy đổ đầy cuộc sống của bạn bằng tình yêu. Ngài sẵn sàng chỉ cho bạn cách biến tình yêu trở thành mục tiêu cao nhất của bạn.

Thảo Luận

Những mối quan hệ yêu thương đang ở vị trí ưu tiên nào trong cuộc sống của bạn? Bằng chứng là gì?

Nếu hôm nay bạn qua đời, thì những gì người khác sẽ nói di sản bạn để lại là gì? Nó có liên quan gì đến cách bạn yêu thương người khác không?

Một số cách thiết thực nào giúp bạn có thể yêu người khác?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=494a25b50f&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31