Yosemite landscapes

Hãy Cảm Tạ Ngay Cả Khi Khốn Khó


Hãy Cảm Tạ Ngay Cả Khi Khốn Khó
Mục Sư Rick Warren

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” (Phi-líp 4:4 NLT)

Khi Sứ Đồ Phao-lô nói: ” Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn”, ông không nói chỉ vui mừng trong những lúc tốt đẹp. Ngay cả trong lúc khó khăn, Kinh Thánh dạy chúng ta có thể vui mừng nếu chúng ta làm theo chiến lược đơn giản này:

Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Lo lắng không thay đổi được điều gì. Lo lắng cũng giống như dã tràng xe cát. Trên đời không có ai là kẻ lo lắng bẩm sinh. Lo lắng là phản ứng mà con người hấp thụ. Bạn đã học được nó từ cha mẹ của bạn. Bạn đã học được nó từ các đồng nghiệp của bạn. Bạn đã học được nó từ kinh nghiệm. Và đó là tin tốt: Vì thực tế là nếu chúng ta học lo lắng thì chúng ta cũng có thể gạt bỏ nó.

Làm thế nào để gạt bỏ nó? Chúa Jesus nói, “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. “(Ma-thi-ơ 6:34 NIV). Ngài nói rằng đừng mở chiếc ô của mình cho đến khi nào trời bắt đầu mưa. Hãy sống từng ngày một.

Hãy cầu nguyện về tất cả mọi thứ. Thay vì lo lắng, hãy sử dụng thời gian của mình để cầu nguyện. Nếu bạn cầu nguyện được nhiều như khi bị lo lắng, thì bạn sẽ ít bị lo lắng hơn. Đức Chúa Trời có quan tâm đến việc bạn phải trả góp tiền xe hàng tháng? Có. Ngài quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của bạn. Như vậy nghĩa là bạn có thể dâng mọi nan đề cho Ngài.

Cám ơn Chúa trong mọi sự. Khi bạn cầu nguyện, hãy cầu nguyện với lòng tạ ơn. Cảm xúc lành mạnh nhất của con người không phải là tình yêu mà là lòng biết ơn. Nó thực sự làm tăng sức đề kháng của bạn. Nó làm cho bạn có khả năng chống lại những căng thẳng và ít nhạy cảm hơn với bệnh tật. Những người biết ơn đều hạnh phúc. Nhưng những người vô ơn thì bị khổ sở vì không có gì làm cho họ hạnh phúc cả. Họ không bao giờ thỏa lòng. Không việc tốt nào đủ làm họ hài lòng. Vì vậy, nếu bạn trau dồi thái độ biết ơn của mình, biết ơn trong tất cả mọi sự, nó làm giảm những căng thẳng trong cuộc sống của bạn.

Hãy suy nghĩ về những điều đúng đắn. Nếu bạn muốn giảm mức độ căng thẳng trong cuộc sống của bạn, hãy thay đổi cách suy nghĩ, bởi vì cách bạn suy nghĩ sẽ quyết định sự cảm nhận của bạn. Và cách bạn cảm nhận sẽ quyết định hành động của bạn. Kinh Thánh dạy rằng, nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, hãy thay đổi những gì mình suy nghĩ.

Điều này liên quan đến một sự lựa chọn có ý thức và cố ý mà bạn chọn để suy nghĩ về những điều đúng đắn. Chúng ta cần phải chọn để suy ngẫm về sự tích cực và về Lời Chúa.

Cái kết quả của không lo lắng, cầu nguyện về tất cả mọi thứ, cảm tạ, và tập trung vào những điều đúng đắn là gì? Phaolô nói chúng ta sẽ kinh nghiệm được “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7 NLT)

Thảo Luận

Bạn lo lắng về những gì? Hãy trò chuyện với Đức Chúa Trời về những lo lắng của bạn và hãy thành thật nói với Ngài rằng tại sao bạn lo lắng.

Nếu bạn đã cầu nguyện nhiều như bạn lo lắng, bạn nghĩ xem cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào?

Đức Chúa Trời nói rằng Ngài quan tâm đến những gì tốt nhất cho bạn từ trong đáy tim của Ngài. Hãy cám ơn Ngài trong tất cả mọi thứ, ngay cả khi bạn không thể hiểu được Ngài đang làm điều gì cho cuộc đời của bạn.

Bạn ngẫm nghĩ về điều gì nhiều nhất? Bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn suy nghĩ về điều gì? Hai điều đó có trùng hợp với nhau không? Nếu không, thế thì tại sao?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.