Highway in Grand Teton National Park, Wyoming, USA

Kiêu Ngạo: Không Ai Được Miễn Trừ Khỏi Cám Dỗ


Kiêu Ngạo: Không Ai Được Miễn Trừ Khỏi Cám Dỗ
Mục Sư Rick Warren

“Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.” (Châm Ngôn 16:5 BTT)

Khi nói đến sự kiêu ngạo, không ai trong chúng ta được miễn trừ khỏi cám dỗ.

Chẳng hạn, thành công là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất mà Chúa ban cho chúng ta trước khi Ngài giao thêm trách nhiệm, và nếu chúng ta trở nên kiêu ngạo, thì chúng ta đã trượt bài kiểm tra.

Kinh Thánh kể câu chuyện về một người đàn ông đã hoàn toàn thất bại trong bài kiểm tra này: vua Nê-bu-cát-nết-sa người Ba-by-lôn trong thời Đa-ni-ên. Vào thời điểm vị vua ngoại giáo này ở độ tuổi 50, ông là một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới.

Nhưng Nê-bu-cát-nết-sa có một giấc chiêm bao và ông cần Đa-ni-ên giải thích. Khi nhớ lại việc chia sẻ giấc chiêm bao với Đa-ni-ên, ông nói:” Ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ở yên lặng trong cung ta, và thạnh vượng trong đền ta.” (Đa-ni-ên 4:4 BTT)

Đó là một bức tranh thật chính xác về những gì mà thành công tác động trên chúng ta. Nê-bu-cát-nết-sa không có vẻ gì là một người đang tìm kiếm Chúa. Ông ta có vẻ như một người đang ỷ vào tất cả những gì mình đã được ban cho. Ông ta không đếm xỉa gì đến Chúa vì tất cả sự thành công của mình. Ông ta chỉ suy nghĩ về mình.

Hãy xem các đại từ mà Nê-bu-cát-nết-sa dùng trong một lời phát biểu khác: “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao.” (Đa-ni-ên 4:30b BTT)

Bốn lần trong một câu ông sử dụng ngôn ngữ của ngôi thứ nhất. Nê-bu-cát-nết-sa nghĩ về chính mình. Ông đã không khiêm nhường.

Sự kiêu ngạo là gốc rễ của mọi tội lỗi, bất kể tội lỗi là gì. Chính vì nó mà Sa-tan bị đuổi ra khỏi Thiên đàng. Chúa ghét lòng kiêu ngạo vì nó tuyên bố rằng: “Tôi là Chúa, và tôi không cần Chúa.”

Kinh Thánh nói rằng sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt. Nếu bạn tiếp tục đọc về Nê-bu-cát-nết-sa, bạn sẽ nhận ra ông ấy đang tự tạo cho mình một thất bại nghiêm trọng.

Lời Chúa cho chúng ta biết: “Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.” (Châm ngôn 16:5 BTT)

Sự kiêu ngạo đặt bạn vào phía đối nghịch với Chúa. Nhưng Chúa lúc nào cũng vì bạn, không chống lại bạn, và Ngài muốn giúp bạn vượt qua bài trắc nghiệm của sự thành công.

Thảo Luận

Bạn thấy sự kiêu ngạo hủy hoại cuộc sống của những người bạn quan tâm như thế nào?

Bạn bị cám dỗ để biểu lộ sự kiêu ngạo nhiều nhất trong những phương diện nào?

Bạn có thể bày tỏ lòng khiêm nhường trong tuần này bằng cách cụ thể nào?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.