Beautiful nature landscapes in Turkey mountains. Lycian way is famous among hikers.

Làm Thế Nào Để Thuyết Phục Một Người Có Thẩm Quyền


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=909f3d6b6c&mc_eid=UNIQID
Làm Thế Nào Để Thuyết Phục
Một Người Có Thẩm Quyền
Mục Sư Rick Warren

“Đa-ni-ên bèn nói với Ham-mên-xa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, rằng: 12Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong mười ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. 13Sau đó, sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua; rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Ham-mên-xa nhậm lời họ xin, và thử họ trong mười ngày.” (Đa-ni-ên 1:11-14 – BTT)

Là một người tin Chúa, bạn sẽ phải đối mặt với một số tình huống khi bạn cần thuyết phục một người có thẩm quyền hướng họ nên theo hoặc khi bạn cần khiếu nại để ai đó thay đổi quyết định của họ.

Dưới đây là sáu điều cần làm khi bạn cần phải trình bày một trường hợp trước người có thẩm quyền. Bạn có thể thấy tất cả sáu hành động này trong cuộc đời của Đa-ni-ên, đặc biệt trong chương đầu tiên của sách mang tên ông.

1. Xây dựng tiếng tốt về trách nhiệm (Châm ngôn 22:29) – Những người mang trọng trách nhận biết những người có tinh thần trách nhiệm. Vị quan rất tôn trọng Đa-ni-ên. Đó là lý do Đa-ni-ên có thể thỉnh cầu. Các Cơ-đốc nhân nên có tiếng tốt tương tự như vậy trên thị trường và trong cộng đồng của họ.

2. Hãy khiêm tốn và không gây sự (Châm ngôn 25:6) – Bạn không đòi hỏi theo cách của bạn. Đa-ni-ên không làm thế. Ông yêu cầu viên quan thử một điều gì đó. Đe dọa không thể khiến những người có thẩm quyền làm theo ý bạn. Hãy khiêm tốn hoặc bạn sẽ mắc sai lầm.

3. Đừng lừa dối hoặc thao túng (2 Cô-rinh-tô 4:2) – Chúa không tôn trọng sự không thành thật. Chúa nói nếu bạn nói dối thì bạn phải tự mình lo lấy.

4. Thỉnh cầu theo các mục tiêu và sở thích của họ – Bắt đầu với những gì họ muốn, không phải những gì bạn muốn. Đa-ni-ên nói với viên quan: “Chúng ta có cùng mục tiêu. Cả hai chúng ta đều muốn tôi ăn thức ăn giúp tôi khỏe mạnh. Tôi chỉ muốn làm điều đó theo một cách khác. Chúng ta không có vấn đề đối với mục tiêu – chỉ là cách chúng ta đạt đến mục tiêu.” Bạn không đạt được mục đích của mình bằng cách ép người ta theo chương trình của riêng bạn và tranh cãi về việc đó.

5. Chọn đúng chỗ, đúng lúc và đúng lời (Châm ngôn 16:21) – Đúng chỗ là gì? Luôn luôn ở chỗ riêng tư. Bạn không bao giờ đối đầu với quyền lực ở nơi công cộng. Nó chỉ củng cố sự phản đối của họ. Đúng thời điểm? Không phải lúc người đó bực bội, mệt mỏi hoặc đói bụng. Đúng lời? Hãy lịch sự và dịu dàng.

6. Tin cậy Chúa nếu họ từ chối thỉnh cầu của bạn (Rô-ma 8:28) – Kinh Thánh nói rõ ràng rằng Chúa hành động vì lợi ích của những người yêu mến Ngài. Không phải tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp, nhưng bạn có thể tin tưởng Chúa dùng việc đó để đem lại điều tốt lành cho bạn.

Bạn thử đoán xem! Bạn sẽ không bao giờ phải tự mình đương đầu với quyền lực. Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ không bao giờ bỏ bạn. Bạn có Đức Thánh Linh. Bạn có những lời hứa của Đức Chúa Trời. Bạn có gia đình của Chúa – hội thánh – cùng đứng với bạn.

Bạn không đơn độc.

Kinh Thánh nói: “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế-gian.” (1 Giăng 4:4b -BTT)

Thảo Luận

Bạn đã đương đầu với những người có thẩm quyền trong quá khứ như thế nào? Kết quả thế nào? Bây giờ bạn sẽ làm điều đó khác hơn không?

Trong sáu bước được liệt kê ở trên, bạn nghĩ điều gì là khó nhất? Điều nào là dễ nhất? Tại sao?

Các tín hữu khác là một phần quan trọng trong nỗ lực của bạn để đương đầu với quyền lực như thế nào?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6