Kapuzbasi waterfall, Kayseri province, Turkey

Đừng Chần Chờ Vâng Lời Chúa


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=c0076dfb69&mc_eid=UNIQID
Đừng Chần Chờ Vâng Lời Chúa
Mục Sư Tom Holladay

“Tôi lật đật, không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa.” (Thi thiên 119:60)

Bài học suy gẫm hôm nay của Mục Sư Tom Holladay, giảng dạy tại nhà thờ Saddleback.

Tuần này, khi chúng ta nghĩ về sự vâng lời và làm thế nào để sống vâng lời, tôi muốn suy nghĩ đến năm hành động của Giô-sép chứng tỏ sự vâng phục Chúa của ông.

Khi hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, thiện sứ phán với Giô-sép, “Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì Con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.” (Ma-thi-ơ 1: 20b NIV) Giô-sép đã làm y như vậy. “Khi Giô-sép thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về ở với mình” (Ma-thi-ơ 1:24 NIV). Ông đã không ngần ngại. Ông chỉ vâng lời!

Có một mối quan hệ tươi mới và mật thiết giữa Giô-sép với Chúa. Khi Chúa phán điều gì, Giô-sép đã làm y theo vậy.

Nếu bạn tin rằng Chúa yêu bạn và bạn muốn sống một cuộc sống vâng lời Chúa để đáp lại tình yêu của Ngài, thì đó là cách bạn nên làm. Sống trong sự vâng phục ngay lập tức với Chúa là một cuộc sống với hơi thở tràn đầy niềm vui.

Tôi đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người có đức tin tuyệt vời trên khắp thế giới. Họ có nhiều khác biệt, nhưng tất cả đều có một điểm chung: Khi họ cảm nhận được là Chúa bảo họ phải làm điều gì, họ không ngần ngại. Họ liền bắt tay làm ngay điều đó.

Kinh Thánh chép trong 1 Giăng 5: 3, “Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (NIV) Vì vậy, nếu Chúa muốn bạn làm điều gì mà bạn cảm thấy như một gánh nặng, thì tại sao? Tại vì bạn chần chừ. Khi mình không hành động ngay, thì càng khó cho mình làm sau này. Nhưng khi chúng ta làm theo ngay những gì Chúa phán, ta sẽ thấy đươc sự tự do tươi mới trong cuộc sống.

Thảo Luận

Sự khác biệt giữa vâng lời ngay lập tức và trì hoãn vâng lời là gì? Hậu quả thế nào?

Chúa đang bảo bạn làm gì? Có phải bạn nên gọi điện thoại cho ai? Hay một hành động nào khác?

Bất cứ điều gì Chúa muốn bạn làm, hãy viết ngay ra bây giờ, thưa với Chúa rằng bạn sẵn sàng làm điều đó. Rồi xin Ngài cho bạn sức mạnh để biến nó thành hiện thực.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18