Beautiful woman standing on a pier with arms raised feeling the freedom

Năm Cách Để Thư Giãn Trong Ân Điển Chúa


Năm Cách Để Thư Giãn Trong Ân Điển Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:15a)

Làm sao để học Thư Giãn (N-H-A-N-H) trong ân-điển phóng thích của Chúa?

Nhớ rằng không một ai hoàn hảo
Thi Thiên 119:96 dạy rằng, “Tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn; song luật pháp Chúa lấy làm rộng thay.” (“Tôi thấy mọi sự dù toàn hảo đều có giới hạn. Nhưng các điều răn của Chúa thì vô hạn.” Bản dịch NVB). Những điều xã hội nói với bạn không hoàn toàn. Những gì dư luận nói cũng không trọn vẹn. Những điều bạn học trong những năm tháng lớn lên cũng không hoàn hảo. Nhưng Lời Đức Chúa Trời thì trọn vẹn. Khi bạn đi vào Kinh Thánh và xây dựng đời mình trên đó, bạn sẽ có một nền tảng trọn vẹn.

Hưởng Tình Yêu Vô Điều Kiện của Chúa
Lời Kinh Thánh dạy, “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài!” (I Giăng 3:1). Khi chúng ta trở nên người theo Chúa, chúng ta không còn là một đầy tớ nữa. Chúng ta là con của Vua. Tôi tớ được chấp nhận căn cứ trên những điều người ấy làm; còn con cái được thừa nhận dựa trên bản thân nó. Kẻ tôi tớ bắt đầu một ngày với nhiều âu lo sợ rằng công việc mình làm không vừa ý chủ; còn con cái luôn vững lòng trong tình yêu thương đảm bảo của gia đình. Người đầy tớ được chấp nhận do công khó phục vụ; đứa con được chấp nhận vì quan hệ huyết thống.

An tâm để Chúa điều khiển mọi sự.
Khi gặp những nan đề vượt ngoài tầm kiểm soát, bạn sẽ làm gì? “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Khi phóng lưỡi câu, có lúc bạn phải thả ngón tay khỏi nút bấm và buông hẳn dây câu. Cũng như bản chất của việc phóng lưỡi câu là buông thả sợi dây, để thắng hơn tính cầu toàn, bạn phải buông tay ra và để Chúa làm công việc của Ngài.

Nhận trong đức tin, không phải trong lo sợ.
Hãy nhớ lại cách đầu tiên bạn bước vào gia đình Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô dạy rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu.” Không có một phương cách nào khác để vào Thiên Đàng ngoại trừ nhờ ân điển Chúa. Bạn không bao giờ tốt đúng mức, và bạn không thể nào mua được lối vào. Đó là một tặng phẩm từ Đức Chúa Trời.

Hoán đổi tính cầu toàn để nhận sự bình an của Chúa
Tính cầu toàn hủy phá sự bình an. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 11:28-29, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ… hãy học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” Thật là một lợi lớn!

Bạn sẽ nhiều phen thất bại trong cuộc đời. Nhưng bạn không cần phải lo lắng về điều đó nếu bạn đã nhận được ân điển Chúa. Thật ra, chỉ có một sự thất bại duy nhất đáng cho bạn lo lắng: “Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:15a). Hãy nhận ngay ân điển đó bây giờ, và sống trong tinh thần thư thái!”


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.