Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tôi đã ly dị. Tôi có thể tái hôn theo Kinh Thánh được không?

Chúng tôi thường nhận được câu hỏi như "Tôi đã ly dị với lý do như vậy và như vậy. Tôi được tái hôn không?". "Tôi đã ly hôn hai lần, lần đầu là do người vợ/chồng ngoại tình. Lần thứ hai người sống với tôi không thích hợp. Tôi đang hẹn hò với một người đàn ông mà người ấy đã ly hôn ba lần, đầu tiên vì không thích hợp, lần thứ hai do ông ấy ngoại tình, lần thứ ba do tội ngoại tình của vợ ông ta. Chúng tôi có thể kết hôn với nhau được không?". Các câu hỏi như thế này rất khó trả lời bởi vì Kinh Thánh không đi sâu vào chi tiết liên quan đến những hoàn cảnh khác nhau cho việc tái hôn sau khi ly dị.
Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.
I Cô-rinh-tô 7:12
Những gì chúng ta có thể biết chắc chắn là kế hoạch của Thiên Chúa dành cho một cặp vợ chồng kết hôn là phải sống bên nhau trọn đời trong lúc cả hai vợ chồng còn sống. (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:6). Chỉ có một ngoại lệ cho việc tái hôn sau khi ly dị là vì cớ tội ngoại tình (Ma-thi-ơ 19:9), mặc dầu điều này vẫn còn tranh cãi giữa các Cơ Đốc nhân. Một khả năng khác là bị ruồng bỏ, khi mà người vợ/chồng ngoại đạo ruồng bỏ một người vợ/chồng tin Chúa (I Cô-rinh-tô 7:12-15). Đoạn này, mặc dù, không chép cụ thể tái hôn, chỉ nói về sự ràng buộc trong hôn nhân. Trong đó có hàm ý rằng sự lạm dụng về xác thịt, tình dục, hoặc tình cảm tổn thương nghiêm trọng sẽ là nguyên nhân có khả năng để ly dị và có thể tái hôn. Tuy nhiên Kinh Thánh không chỉ dạy cụ thể về vấn đề này.
Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.
I Cô-rinh-tô 7:9
Chúng ta biết chắc chắn hai điều. Đức Chúa Trời ghét ly hôn (Ma-la-chi 2:16), và Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót tha thứ. Mỗi cặp vợ/chồng đi đến việc ly hôn là kết quả của tội lỗi, hoặc thuộc một phần của vợ hay chồng hoặc của cả hai. Chúa có tha thứ cho việc ly hôn? Hiển nhiên! Ly dị được tha không kém hơn bất kỳ tội lỗi nào khác. Sự tha thứ tất cả các tội lỗi được thực hiện qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ma-thi-ơ 26:28; Ê-phê-sô 1:7). Nếu Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi ly dị, điều đó có nghĩa là bạn được tự do tái hôn phải không? Không nhất thiết. Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người đôi khi phải ở một mình (I Cô-rinh-tô 7:7-8). Sống độc thân không nên xem như là sự rủa sả hoặc bị trừng phạt, nhưng là cơ hội để phục vụ Chúa hết lòng (I Cô-rinh-tô 7:32-36). Dầu vậy Lời Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết rằng lập gia đình tốt hơn là hun đốt lòng ham muốn (I Cô-rinh-tô 7:9) Có lẽ điều này đôi khi được áp dụng để tái hôn sau khi ly dị.
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
Châm-ngôn 3:5
Vì vậy, có thể bạn sẽ được được phép kết hôn lại không? Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi ấy. Cuối cùng thì đó là giữa bạn, người phối ngẫu tiềm năng của bạn, và quan trọng nhất là Đức Chúa Trời. Lời khuyên duy nhất chúng tôi có thể dành cho bạn là hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan về những gì Ngài muốn bạn làm (Gia cơ 1:5). Hãy cầu nguyện với một tâm trí mở ra và thành thật nài xin Chúa đặt sự khao khát về Ngài trong lòng của bạn (Thi Thiên 37:4). Tìm kiếm Chúa (Châm ngôn 3:5-6) và đi theo sự hướng dẫn của Ngài.
Tôi đã ly dị. Tôi có thể tái hôn theo Kinh Thánh được không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7:12 - Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.
I Cô-rinh-tô 7:9 - Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.
Châm-ngôn 3:5 - Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.