Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một Cơ Đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với người ngoại có được không?

Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?
II Cô-rinh-tô 6:15
Đối với một Cơ Đốc nhân, hẹn hò với người ngoại là không khôn ngoan, và kết hôn với họ không phải là một lựa chọn tốt. II Cô-rinh-tô 6:14 nói chúng ta chớ mang ách "không tương xứng" với một người không tin. Hình ảnh của hai con bò không hợp nhau chia sẻ cùng chung một cái ách. Thay vì làm việc cùng nhau để kéo vật nặng, chúng sẽ làm công việc chống lại nhau. Trong khi đoạn văn này không đặc biệt đề cập đến hôn nhân, nó chắc chắn có ngụ ý đến vấn đề hôn nhân, đoạn văn tiếp tục nói rằng không có sự hòa hợp giữa Đấng Christ và Satan. Không thể có sự hòa hợp thuộc linh trong một cuộc hôn nhân giữa một Cơ Đốc nhân và người ngoại. Phao-ô tiếp tục nhắc nhở các tín hữu rằng đời sống họ là nơi ngự của Chúa Thánh Linh là Đấng sống trong lòng của họ ấn chứng cho sự cứu rỗ của họi (II Cô-rinh-tô 6:15-17). Do đó, họ sẽ được phân rẽ với thế gian-trong thế giới nhưng không thuộc về thế giới- và không có bất cứ nơi nào quan trọng hơn so với quan hệ hôn nhân riêng tư nhất của đời sống.
Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.
I Cô-rinh-tô 15:33
Kinh Thánh cũng nói: "Chớ để bị mắc lừa: Bạn bè xấu phá hại tính nết tốt."(I Cô-rinh-tô 15:33). Với bất kỳ mối quan hệ mật thiết nào với người không tin đều có thể nhanh chóng biến thành cái gì đó làm cản trở việc theo Chúa của bạn. Chúng ta được kêu gọi để truyền phúc âm cho người hư mất, không phải mật thiết với họ. Không có gì sai với việc xây dựng tình bạn tốt với người không tin, nhưng không nên tiến xa hơn. Nếu bạn đang hẹn hò với một người không tin, thì thực tế thì đâu là ưu tiên của bạn, tình cảm lãng mạn hay việc đem một linh hồn về cho Chúa? Nếu bạn đã kết hôn với một người không tin, làm thế nào hai bạn vun xới sự thân mật thuộc linh trong hôn nhân của bạn? Làm thế nào một cuộc hôn nhân tốt có thể được xây dựng và duy trì nếu hai bạn không cùng đồng một ý về điều quan trọng nhất hoàn vũ này, đó là Chúa Giê-xu Christ?
Một Cơ Đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với người ngoại có được không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 6:15 - Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?
I Cô-rinh-tô 15:33 - Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.