Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Điều gì được phép làm, điều gì không trong quan hệ tình dục của vợ chồng Cơ Đốc nhân?

Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.
I Cô-rinh-tô 7:5
Kinh Thánh nói rằng: "Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Ðức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình." (Hê-bơ-rơ 13:4). Thánh Kinh không bao giờ nói những gì người chồng và vợ được phép hay không được phép làm trong quan hệ tình dục. Chồng và vợ được hướng dẫn, "Ðừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau. (I Cô-rinh-tô 7:5a). Câu này có lẽ đưa ra nguyên tắc cho quan hệ tình dục trong hôn nhân. Bất cứ thực hiện điều gì, nó phải được hai bên thoả thuận. Không ai có thể khuyến khích hoặc bị ép buộc để làm điều gì họ không thoải mái hoặc nghĩ là sai. Nếu một người chồng và người vợ đều đồng ý với nhau muốn thử một cái gì đó (ví dụ như tính dục bằng miệng, khác nhau vị trí, đồ chơi tình dục. v.v…) Kinh Thánh không đưa ra bất kỳ lý do nào tại sao không được.
Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.
I Giăng 2:16
Dầu vậy có một vài điều không bao giờ được phép trong tính dục của vợ chồng. Cách thực hiện "trao đổi" hoặc "mang thêm" (ba người, bốn người. v.v…) là bằng chứng hiển nhiên của tội ngoại tình (Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Ngoại tình là một tội ngay cả khi vợ hoặc chồng của bạn đồng ý, chấp thuận, hoặc thậm chí tham gia vào đó. Ảnh khiêu dâm hấp dẫn mang đến "Những ham muốn của xác thịt và ham muốn của mắt" (I Giăng 2:16) và do đó cũng bị Đức Chúa Trời lên án. Vợ chồng không bao giờ nên mang nội dung khiêu dâm vào mối quan hệ tình dục của mình. Ngoại trừ hai điều này, không có điều gì Kinh Thánh cấm đoán dứt khoát một người chồng và vợ được làm miễn là nó phải do sự đồng ý với nhau.
Điều gì được phép làm, điều gì không trong quan hệ tình dục của vợ chồng Cơ Đốc nhân?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7:5 - Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.
I Giăng 2:16 - Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.