Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Liệu có hôn nhân trên thiên đàng hay không?

Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng:
Ma-thi-ơ 22:23
Kinh thánh cho chúng ta biết, “vì khi sống lại, người ta sẽ không lấy vợ hay lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên sứ trên trời” (Ma-thi-ơ 22:30). Đây là câu trả lời của Chúa Giê-xu khi có người hỏi về người đàn bà cưới chồng nhiều lần trong đời – liệu ai sẽ là chồng của bà ở trên thiên đàng (Ma-thi-ơ 22:23-28)? Dường như, sẽ không có thứ như hôn nhân trên thiên đàng. Điều này không có nghĩa là vợ chồng không còn biết đến nhau trên thiên đàng. Cũng không có nghĩa là vợ chồng không thể duy trì mối quan hệ gần gũi trên thiên đàng. Mà dường như nó có nghĩa là vợ chồng sẽ không còn kết hôn trên thiên đàng.
Có thể là, không còn hôn nhân đơn giản vì không cần đến nó nữa. Khi Chúa tạo lập hôn nhân, Ngài làm vậy để đáp ứng một số nhu cầu. Trước hết, Ngài thấy rằng A-đam cần có một người bạn đồng hành. “Bấy giờ CHÚA Ðức Chúa Trời phán, ‘Con người ở một mình không tốt. Ta sẽ dựng nên một bạn đời thích hợp để giúp đỡ nó.’” (Sáng thế ký 2:18). Ê-va là giải pháp cho sự cô độc của A-đam, cũng như cho sự cần thiết có một “người giúp đỡ”, người sẽ đến ở bên ông ta trong suốt cuộc đời. Trên thiên đàng, tuy nhiên, sẽ không còn sự cô độc, cũng không còn cần người giúp đỡ. Chúng ta sẽ được bao quanh bởi nhiều tín đồ và thiên thần (Khải huyền 7:9), và tất cả nhu cầu đều sẽ được đáp ứng, gồm cả nhu cầu cần người đồng hành.
Thứ hai, Chúa tạo ra hôn nhân như một phương tiện cho sự phát triển giống nòi của con người trên đất. Thiên đàng, dù vậy, sẽ không cần phải được lấp đầy bằng sự sinh sản. Những người đến thiên đàng sẽ đến đó bởi đức tin trong Chúa Giê-xu Christ; họ không được tạo ra bởi sự sinh sản. Do đó, mục đích của hôn nhân trên thiên đàng không còn bởi không còn sự sinh sản hay cô độc.
Liệu có hôn nhân trên thiên đàng hay không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 22:23 - Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng:

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.