Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một Cơ Đốc Nhân nên làm gì nếu anh hay chị ấy kết hôn với người không tin?

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14
Kết hôn với người không tin có thể là một trong những thách thức khó khăn nhất trong cuộc sống của một người Cơ Đốc. Hôn nhân là một giao ước thiêng liêng liên kết hai người lại với nhau trong một thịt (Ma-thi-ơ 19:5). Nó có thể rất khó khăn cho một người tin và một người không tin sống trong sự hòa hợp bình an (2 Cô-rinh-tô 6:14-15). Nếu một người trở thành một Cơ Đốc Nhân sau khi kết hôn, cuộc đấu tranh vốn có của cuộc sống dưới hai thẩm quyền khác nhau nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.
I Cô-rinh-tô 7:12
Thường các Cơ Đốc Nhân trong tình huống nầy sẽ tìm cách thoát ra khỏi cuộc hôn nhân, tin rằng đây là cách duy nhất để thực sự làm rạng danh Đức Chúa Trời. Lời Chúa, tuy nhiên, nói ngược lại. Việc không chỉ thỏa lòng trong tình trạng của chúng ta, mà còn tìm ra mọi cách để mang lại vinh hiển cho Ngài từ những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 7:17) là rất quan trọng. Kinh Thánh viết một cách cụ thể cho những người đã kết hôn với người không tin trong 1 Cô-rinh-tô 7:12-14): “ Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên ly dị. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa nhơn vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh.”
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
Ga-la-ti 5:22
Những Cơ Đốc nhân kết hôn với người ngoại đạo sẽ cần phải cầu xin quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho họ có khả năng tuyên xưng Đấng Christ và sống trong ánh sáng của sự hiện hữu Đức Chúa Trời (1 Giăng 1:7). Họ nên tìm kiếm quyền năng biến đổi của Chúa để thay đổi tấm lòng họ và sản sinh ra bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Một người vợ Cơ Đốc bắt buộc phải có một tấm lòng thuận phục, ngay cả đối với người chồng không tin (1Phi-e-rơ 3:1), và cô ấy sẽ phải duy trì quan hệ gần với Chúa và nương dựa vào ân sủng của Ngài để Ngài ban cho khả năng có thể làm được như vậy.
Cơ Đốc Nhân không được định ra để sống đơn độc. Họ cần phải tìm sự hỗ trợ từ các nguồn bên ngoài như Hội Thánh và các nhóm học Kinh Thánh. Kết hôn với người ngoại không làm thay đổi sự thánh khiết của mối quan hệ đó, vì vậy cầu nguyện cho người bạn đời của mình và sống làm gương tốt, cho phép ánh sáng của Chúa tỏa sáng rực rỡ (Phi-lip 2:14) nên là ưu tiên của mọi Cơ Đốc Nhân. Nguyện lẽ thật được tìm thấy trong 1 Phi-e-rơ 3:1 - một người phối ngẫu không tin được “cảm hóa” - là hy vọng và mục tiêu của mọi Cơ Đốc Nhân đã kết hôn với người không tin.
Một Cơ Đốc Nhân nên làm gì nếu anh hay chị ấy kết hôn với người không tin?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
I Cô-rinh-tô 7:12 - Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.
Ga-la-ti 5:22 - Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
I Phi-e-rơ 3:1 - Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.