Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Liệu tôi phải xưng tội ngoại tình cho người phối ngẫu của tôi?

Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
Gia-cơ 5:16
Việc có hay không xưng tội ngoại tình cho người phối ngẫu là tình trạng tiến thoái lưỡng nan cho nhiều Cơ Đốc nhân, là người có những trải nghiệm bất hạnh trong việc không thể kháng cự nỗi trước ngoại tình. Những "chuyên gia" thế tục thường khuyến khích người phạm tội ngoại tình đừng nói ra sự không chung thủy của họ, và tuyên bố rằng mọi thứ sẽ trở nên thậm tệ hơn nếu xưng tội ra. Tuy nhiên, điều này có một vấn đề là nó chèn ép lương tâm và không cho phép để mối quan hệ được phục hồi, sự phục hồi này chính là mục đích của việc xưng nhận tội bao gồm. Gia-cơ 5:16 nói rằng "Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh"
Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!
I Cô-rinh-tô 6:15
Sứ đồ Phao-lô công bố một cách khôn ngoan rằng "Cũng vì cớ ấy, tôi luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người" (Công vụ 24:16). Cho dù ngoại tình là một tội chống nghịch với Chúa, nhưng quan trọng là Kinh Thánh nói rằng thân thể chúng ta không thuộc về chúng ta nhưng thuộc về người mà chúng ta kết hôn cùng (I Cô-rinh-tô 7:4). Quan hệ tình dục là biểu tượng cho một cặp kết hôn trở nên một thịt khi Chúa kết hiệp họ với nhau trong hôn nhân (I Cô-rinh-tô 6:15-16). Chính vì những lý do đó, một người khi phạm tội ngoại tình cần phải cầu nguyện và để Đức Thánh Linh dẫn dắt người đó, xưng tội không chung thủy vào thời gian thích hợp.
Lương tâm mặc cảm tội lỗi sẽ không đơn giản qua đi bằng cách cố gắng phớt lờ nó. Thực ra, nó sẽ dẫn tới bất ổn về tâm lý và cả thể chất. Điều này sẽ khó khăn cho một ai đó nói cho chồng hay vợ của mình rằng họ đã không chung thủy, nhưng điều này là cần thiết không chỉ cho sự chính trực trong hôn nhân mà còn cho mối quan hệ của người đó với Chúa, qua đó lương tâm của họ có thể được sạch và họ có thể sống một đời sống thánh khiết và không chỗ trách được.
Liệu tôi phải xưng tội ngoại tình cho người phối ngẫu của tôi?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gia-cơ 5:16 - Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
I Cô-rinh-tô 6:15 - Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.