Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Liệu rằng hôn nhân của bạn có đang gay khó khăn cho mối quan hệ giữa bạn và Chúa hay không?

Nan đề hôn nhân có thể cản trở sự thờ phượng của một người được Phao-lô đề cập đến trong I Cô-rinh-tô 7. Bởi vì lý do đó, mà ông tuyên bố rằng một người sống độc thân như ông lại là một điều rất tốt. Nhưng Phao-lô hiểu rõ rằng không phải ai cũng có khả năng sống độc thân mà có thể điều khiển được những ham muốn xác thịt của mình (Câu 7-9). Ông khẳng định rất rõ trong câu 32-35 rằng những người sống độc thân có khả năng phục vụ Chúa mà không có bất kì trở ngại gì vì họ không cần phải tập trung cuộc sống của mình để làm vui lòng người bạn đời của mình. Nhưng ông cũng nói rằng, dù cho có kết hôn hay sống độc thân, tất cả chúng ta đều phải tập trung vào việc hầu việc Chúa (Câu 28-31).
Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.
Ma-thi-ơ 8:14
Nhưng thực tế là Chúa không chỉ kêu gọi những người độc thân, nhưng Ngài cũng chọn Phi-e-rơ, là một người đã kết hôn (Ma-thi-ơ 8:14), và ông cũng là một trong ba sứ đồ gần gũi với Chúa nhất- điều này ám chỉ một điều rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng làm cản trở mối quan hệ mật thiết của chúng ta với Chúa. Tương tự như vậy, trong Cựu ước cũng có hai cá nhân (trong số những người khác) có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Một người là Đa-ni-ên; người còn lại là Môi-se (Xuất Ai Cập Ký 4:20; Dân Số 12:1). Một người độc thân, một người đã kết hôn. Vậy nên, hôn nhân không phải là yếu tố quyết định mối quan hệ của chúng ta với Chúa.
Một điều quan trọng giúp cho hôn nhân không làm cản trở mối quan hệ thân mật của chúng ta với Đấng Christ đó là phải chắc chắn cuộc hôn nhân đó "trong ý muốn của Chúa" (I Cô-rinh-tô 7:39) hay nói theo một hướng khác, chúng ta cần tránh trở nên mất cân bằng (II Cô-rinh-tô 6:14) qua việc kết hôn với người không tin Chúa hay là Cơ Đốc nhân không có cùng nền tảng giáo lý, hay cùng khát khao hầu việc Chúa với cả tấm lòng. Nếu một người kết hôn "trong Chúa", lời Chúa hứa họ sẽ gặt hái những điều tốt đẹp từ một người bạn tốt (Thi thiên 27:17; Truyền đạo 4:9-12), và một người phối ngẫu sẽ mang đến sự giúp đỡ và khích lệ trên bước đường đi theo Đấng Christ.
Liệu rằng hôn nhân của bạn có đang gay khó khăn cho mối quan hệ giữa bạn và Chúa hay không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 8:14 - Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.