Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Điều ngoại lệ là gì?

Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
Ma-thi-ơ 19:9
Chúa Giê-su tuyên bố một điều ngoại lệ trong Ma-thi-ơ 5:32 và 19:9: “không phải vì lý do ngoại tình.” Nó đưa ra một "ngoại lệ" cho việc tái hôn sau khi ly hôn được xem là ngoại tình. Trong Ma-thi-ơ 5:32 chép rằng: “Song ta phán cùng các ngươi: Ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình, còn ai cưới người đàn bà bị ly dị thì phạm tội ngoại tình”. Tương tự như vậy, trong Ma-thi-ơ 19:9 chép rằng: “Song Ta phán với các ngươi: Hễ người nào không phải vì lý do ngoại tình mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình”. Vậy, "ngoại tình" hay “không chung thủy trong hôn nhân” chính xác là gì, và tại sao lại có một ngoại lệ trong tuyên bố của Chúa Giê-su rằng tái hôn sau khi ly hôn là ngoại tình?
Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
Ma-thi-ơ 5:32
Ý nghĩa của câu Kinh thánh Ma-thi-ơ 5:32 và 19:9 được bày tỏ rất rõ ràng. Nếu một người ly dị và sau đó tái hôn thì sẽ bị xem là ngoại tình trừ khi một trường hợp ngoại lệ có hiệu lực. Cụm từ "không chung thủy trong hôn nhân" là bản dịch của từ porneia trong tiếng Hy Lạp, từ mà chúng ta có được từ hiện đại là "nội dung khiêu dâm". Ý nghĩa cơ bản của porneia là "sự đồi bại tình dục". Trong văn học Hy Lạp cùng thời với Tân Ước, porneia được dùng để chỉ tội ngoại tình, gian dâm, mại dâm, loạn luân và thờ hình tượng. Nó được sử dụng 25 lần trong Tân Ước, thường được dịch là "gian dâm".
Ý nghĩa của từ porneia trong sách Tân ước dường như là khái niệm chung của sự đồi bại tình dục. Các từ Hy Lạp khác được dùng để chỉ cụ thể các hình thức đồi bại tình dục, chẳng hạn như ngoại tình. Với ý nghĩa này, theo điều khoản ngoại lệ, bất kỳ hành vi đồi bại / hành vi sai trái nào về tình dục đều là ngoại lệ đối với tuyên bố của Chúa Giê-su rằng tái hôn sau khi ly hôn là ngoại tình. Nếu một bên vợ hoặc chồng phạm tội ngoại tình, hoặc bất kỳ hành vi đồi bại tình dục nào và dẫn đến ly hôn, thì người phối ngẫu "vô tội" có thể tự do tái hôn mà không bị xem là ngoại tình.
Tuy nhiên, xin hãy hiểu rằng điều khoản ngoại lệ không phải là mệnh lệnh phải ly hôn hoặc tái hôn. Chúa Giê-su không nói rằng nếu có sự phản bội trong hôn nhân xảy ra, một cặp vợ chồng nên ly hôn. Chúa Giê-su cũng không nói rằng nếu một cuộc ly hôn xảy ra do không chung thủy trong hôn nhân, thì người phối ngẫu vô tội nên tái hôn. Chúa Giê-su chỉ cho phép các cuộc ly hôn và tái hôn xảy ra. Không có nghĩa là Chúa Giê-su tuyên bố việc ly hôn và tái hôn là lựa chọn tốt nhất hoặc duy nhất. Ăn năn, tha thứ, tâm vấn và phục hồi là mong muốn của Đức Chúa Trời dành cho những cuộc hôn nhân bị tổn hại bởi sự không chung thủy. Đức Chúa Trời có thể và sẽ chữa lành bất kỳ cuộc hôn nhân nào mà cả hai vợ chồng đều cam kết và sẵn lòng làm theo Lời Chúa.
Điều ngoại lệ là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19:9 - Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
Ma-thi-ơ 5:32 - Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.