Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao Đức Chúa Trời ghét li dị?

Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
Ma-la-chi 2:16
Ma-la-chi 2:16 là đoạn Kinh Thánh được trích dẫn cho biết Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào về việc ly dị. “"Ta ghét ly dị," Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán”. Nhưng đoạn văn này nói nhiều hơn thế. Nếu trở lại câu 13, chúng ta đọc, "Ngươi còn làm điều nầy nữa: Ngươi tưới ướt bàn thờ CHÚA bằng nước mắt. Ngươi than khóc vì Ngài không vui lòng nhận của lễ ngươi. Ngươi hỏi, “Tại sao vậy?” Vì CHÚA thấy cách ngươi đối xử với vợ ngươi lấy lúc còn trẻ. Ngươi đã bội ước cùng nàng dù nàng là vợ ngươi, và là người có lập hôn ước với ngươi. Thượng-Đế đã khiến vợ chồng trở thành một thân, một tâm linh để thực hiện mục đích của Ngài là sinh con đẻ cái để chúng trung thành cùng Thượng-Đế. Cho nên hãy cẩn thận, đừng bội ước với vợ mình cưới lúc còn thanh xuân."
Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
I Phi-e-rơ 3: 7
Chúng ta học được một số điều từ phân đoạn này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời không lắng nghe những lời cầu xin ban phước từ những người đã phá bỏ giao ước hôn nhân. 1 Phi-e-rơ 3: 7 nói: "Ngược lại, chồng cũng phải thông cảm vợ vì vợ yếu đuối hơn mình. Hãy biết quí trọng vợ, vì nàng cũng được thừa kế phần ân phúc của sự sống, để không có gì cản trở sự cầu nguyện của anh em” (nhấn mạnh thêm). Có một mối tương quan trực tiếp giữa cách một người nam đối xử với vợ mình và hiệu quả những lời cầu nguyện của anh ta.
Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Aáy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ.
Ma-la-chi 2:15
Đức Chúa Trời giải thích rõ ràng lý do Ngài xem trọng hôn nhân đến vậy. Ngài phán rằng chính Ngài là Đấng "chỉ làm nên có một người " (Ma-la-chi 2:15). Hôn nhân là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài thiết kế nó, thì Ngài sẽ xác định nó. Bất kỳ sự sai lệch nào từ thiết kế của Ngài đều khiến Ngài ghê tởm. Hôn nhân không phải là một hợp đồng; nó là một giao ước. Sự ly hôn phá hủy toàn bộ khái niệm về giao ước vốn dĩ rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời.
Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời thường cung cấp các hình ảnh minh họa để dạy về các thực tại thuộc linh. Khi Áp-ra-ham dâng con trai mình là Y-sác trên bàn thờ, đó là hình ảnh của ngày, hàng trăm năm sau, Chúa là Đức Chúa Trời sẽ dâng Con một của Ngài (Sáng thế ký 22: 9; Rô-ma 8:32). Khi Đức Chúa Trời đòi hỏi các của sinh tế bằng huyết để được tha thứ tội lỗi, Ngài đang vẽ một bức tranh về sự hy sinh hoàn hảo mà chính Ngài sẽ thực hiện trên thập tự giá (Hê-bơ-rơ 10:10).
Hôn nhân là hình ảnh của giao ước mà Đức Chúa Trời có với dân sự Ngài (Hê-bơ-rơ 9:15). Một giao ước là một cam kết không thể phá vỡ và Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu rõ nó nghiêm trọng như thế nào. Khi chúng ta ly dị với người phối ngẫu là người mà chúng ta đã lập giao ước với, điều đó tạo nên sự nhạo báng của khái niệm về mối quan hệ giao ước do Đức Chúa Trời thiết lập. Hội Thánh (những cá nhân đã tiếp nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa) được trình bày trong Kinh Thánh với tư cách là “Nàng dâu của Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 11:2; Khải Huyền 19:7-9). Chúng ta, với tư cách là dân sự của Ngài, được "kết hôn" với Ngài qua một giao ước mà Ngài đã thiết lập. Một minh họa tương tự được sử dụng trong Ê-sai 54:5 về Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên.
Khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân trong Vườn Địa Đàng, Ngài đã tạo ra nó như một bức tranh về sự hợp nhất tuyệt vời nhất mà con người có thể biết (Sáng thế ký 2:24). Ngài muốn chúng ta hiểu sự hợp nhất mà chúng ta có thể có với Ngài qua sự cứu chuộc (1 Cô-rinh-tô 6:17). Khi một người chồng hoặc người vợ chọn vi phạm giao ước hôn nhân đó là đã làm hỏng bức tranh về giao ước của Đức Chúa Trời với chúng ta.
Ma-la-chi 2:15 cho chúng ta một lý do khác khiến Đức Chúa Trời ghét ly dị. Ngài phán rằng Ngài đang "tìm kiếm con cái tin kính." Thiết kế của Đức Chúa Trời dành cho gia đình là một người nam và một người nữ cam kết với nhau trọn đời và những đứa con được nuôi dạy cũng hiểu được khái niệm về giao ước. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình lành mạnh có cả cha và mẹ thì có khả năng tự thiết lập hôn nhân thành công cao hơn nhiều.
Khi Chúa Giê-su được hỏi tại sao Luật Pháp cho phép ly dị, Ngài trả lời rằng Đức Chúa Trời chỉ cho phép điều đó “Vì lòng các ngươi cứng cỏi, nhưng, từ lúc ban đầu không có như vậy” (Ma-thi-ơ 19:8). Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định cho phép ly dị là một phần trong kinh nghiệm của con người, và nó làm Ngài buồn khi chúng ta chai cứng tấm lòng của mình và phá vỡ giao ước mà Ngài đã thiết lập.
Tại sao Đức Chúa Trời ghét li dị?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-la-chi 2:16 - Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
I Phi-e-rơ 3: 7 - Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Ma-la-chi 2:15 - Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Aáy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ.
Hê-bơ-rơ 10:10 - Aáy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.
Ê-sai 54:5 - Vì chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất.
I Cô-rinh-tô 6:17 - Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài.
Ma-la-chi 2:15 - Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Aáy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ.
Ma-thi-ơ 19:8 - Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.