Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về việc xử lý tiền bạc trong hôn nhân?

Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy.
Cô-lô-se 3:18
Kinh Thánh không đề cập cụ thể đến việc xử lý tiền bạc trong hôn nhân, nhưng các nguyên tắc về động lực của mối quan hệ giữa vợ và chồng đề cập đến mọi khía cạnh của hôn nhân. Nói cách khác, các nguyên tắc do Chúa đặt ra trong Ê-phê-sô 5: 22-33 và Cô-lô-se 3:18-19 nói lên tất cả các khía cạnh của mối quan hệ vợ chồng. Điều này có nghĩa là sự cân bằng tinh thần của mối quan hệ vợ chồng, về mọi mặt, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mối quan hệ cá nhân của người phối ngẫu với Đức Chúa Trời. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, đều có phước hạnh bởi sự liên kết và đau khổ bởi sự kết hợp, và những nguyên tắc này bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của mỗi người phối ngẫu để bước đi trong sự vâng phục Chúa.
Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,
Cô-lô-se 3:23
Cả hai vợ chồng đều đưa ra những điểm mạnh và điểm yếu trong hôn nhân của họ. Việc biến những đặc điểm cá nhân này thành một mối quan hệ khả thi là một vấn đề hiểu biết về trật tự của Đức Chúa Trời và món quà của ân điển. Các quyết định tài chính ảnh hưởng đến sự thành công của gia đình là trách nhiệm chung. Dù cho mọi điều luật của Đức Chúa Trời là gì và cho dù là kết quả từ công việc làm của người chồng hay việc làm của người vợ hay cả hai, thì tài sản tích lũy được là trách nhiệm chung của cả hai đối tác như cùng chung một đội. Nguyên tắc quan trọng đối với các quyết định tài chính là “làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31; Rô-ma 14:8; Cô-lô-se 3:23-24).
Tuy nhiên, hôn nhân của hai người trong Đấng Christ vốn dĩ người ta hiểu rằng người chồng là người có thẩm quyền cao nhất. Anh ấy có trách nhiệm dẫn dắt và chăn dắt gia đình mình trước Đức Chúa Trời, trong khi trách nhiệm của vợ là thuận phục người chồng và là người giúp đỡ anh ấy. Trong lĩnh vực tài chính trong hôn nhân, điều này có nghĩa là người chồng là người duy nhất có quyền kiểm soát sổ sách, thanh toán tất cả các hóa đơn và xem khoản tiết kiệm của gia đình và đầu tư cũng như khoản dâng hiến, đồng thời tham khảo ý kiến của vợ và nhận được sự góp ý của cô ấy về các quyết định tài chính. Điều đó có thể hợp pháp nghĩa là người chồng ủy thác trách nhiệm này cho vợ mình, đặc biệt nếu cô ấy vui thích hoặc phù hợp hơn với các chi tiết về lĩnh vực tài chính và do đó cô ấy tiếp quản công tác tài chính của “doanh nghiệp gia đình”. Nhưng người chồng vẫn có trách nhiệm giám sát quá trình này. Cuối cùng, một cặp vợ chồng làm việc cùng nhau trong khía cạnh tài chính của gia đình sẽ là một cặp vợ chồng thường có sự liên lạc tốt với nhau và tôn trọng lẫn nhau.
Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.
Lu-ca 6:38
Cuối cùng, trong lĩnh vực tiền bạc trong hôn nhân, chúng ta cũng được đưa ra các nguyên tắc như trong Lu-ca 6:38, trong đó nói rằng chúng ta càng rộng rãi ban cho thì phước lành càng lớn. Điều này có nghĩa là có mối tương quan giữa sự cho đi mà chúng ta làm theo ý Chúa và sự ban phước mà chúng ta nhận lại, cả về tinh thần lẫn tài chính. Chúng ta không thể phụ lòng Chúa. Càng trung tín dâng hiến cho Chúa, chúng ta càng thấy rằng những gì chúng ta giữ lại được nhân lên gấp bội và thực sự là quá đầy đủ đến mức dư dật.
Kinh Thánh nói gì về việc xử lý tiền bạc trong hôn nhân?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Cô-lô-se 3:18 - Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy.
Cô-lô-se 3:23 - Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,
Lu-ca 6:38 - Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.