Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh có nói gì về việc giúp cuộc hôn nhân thứ hai thành công không?

Áp-ra-ham là người duy nhất trong Kinh Thánh được mô tả cụ thể việc tái hôn sau khi vợ của ông qua đời (Sáng thế ký 25:1), nhưng không có chỗ nào trong Kinh Thánh mô tả cuộc hôn nhân thứ hai của Áp-ra-ham như thế nào. Kinh Thánh không mô tả cụ thể một người tái hôn sau khi ly hôn. Tuy nhiên, cho dù cuộc hôn nhân thứ hai là do cuộc hôn nhân trước kết thúc bằng ly hôn hay người vợ / chồng qua đời, thì vẫn có những nguyên tắc Kinh Thánh chắc chắn áp dụng để cuộc hôn nhân thứ hai thành công.
Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
I Phi-e-rơ 3:7
Dù là cuộc hôn nhân thứ nhất, thứ hai hay thứ ba, người chồng phải hy sinh yêu vợ (Ê-phê-sô 5:25) và người vợ phải vâng phục chồng cách vui lòng (Ê-phê-sô 5:22). Vợ chồng phải xem hôn nhân là vĩnh viễn và không thể tách rời ngoài cái chết (Ma-thi-ơ 19:6). Vợ chồng phải yêu thương nhau, tha thứ cho nhau và tìm cách tôn trọng và hiểu nhau (Ê-phê-sô 5:33; I Phi-e-rơ 3:7).
Cuộc hôn nhân thứ hai thường dẫn đến việc gia đình có con riêng, và chính điều đó có thể tạo ra rất nhiều căng thẳng. Nguyên tắc giữ lại và tách ra là cực kỳ quan trọng. Cuộc hôn nhân được ưu tiên hơn tất cả các mối quan hệ khác trong gia đình, vì trong hôn nhân chỉ có hai người là một thịt. Những xung đột thường nảy sinh trong một gia đình có con riêng phải được giải quyết trong sự thống nhất.
Điều rất quan trọng là những người chồng và người vợ trong cuộc hôn nhân thứ hai không được so sánh vợ / chồng mới của họ với người phối ngẫu trước của họ. Làm như vậy không dẫn đến điều gì khác ngoài sự cay đắng, ghen tị và những kỳ vọng không thực tế. Người phối ngẫu mới không phải là người giống như người phối ngẫu trước đó và không nên được kỳ vọng sẽ được như vậy. Cho dù cuộc hôn nhân trước đó là tuyệt vời hay khủng khiếp, thì những cảm xúc và nỗi đau không nên được chuyển sang cuộc hôn nhân thứ hai.
Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.
Châm-ngôn 15:22
Trên hết, bí quyết để làm cho cuộc hôn nhân thứ hai thành công là cam kết cuộc hôn nhân với Đức Chúa Trời và trông cậy vào Ngài để có được ân sủng và sức mạnh cần thiết. Hôn nhân nhằm mục đích minh họa cho Đấng Christ và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:29-32). Chỉ qua Đấng Christ, một cuộc hôn nhân mới có thể là tất cả những gì Đức Chúa Trời dự định. Ngoài ra, trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, khi gặp khó khăn, các cặp vợ chồng nên tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan từ mục sư và / hoặc người tâm vấn Cơ Đốc (Châm ngôn 15:22). Hiểu những gì Đức Chúa Trời phán về hôn nhân và vâng phục Ngài là bí quyết để làm nên thành công của bất kỳ cuộc hôn nhân nào.
Kinh Thánh có nói gì về việc giúp cuộc hôn nhân thứ hai thành công không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Phi-e-rơ 3:7 - Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Châm-ngôn 15:22 - Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.