Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về hẹn hò/tán tỉnh?

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14
Mặc dù những từ ngữ "tán tỉnh" và "hẹn hò" không được tìm thấy trong Kinh Thánh, Kinh Thánh đưa ra cho chúng ta vài nguyên tắc mà các Cơ Đốc nhân nên noi theo trong thời gian trước khi kết hôn. Đầu tiên là chúng ta phải phân biệt quan điểm của thế gian về việc hẹn hò, bởi vì đường lối của Đức Chúa Trời trái ngược với thế gian (II Phi-e-rơ 2:20). Mặc dù quan điểm của thế gian là bạn có thể hẹn hò bao lâu cũng được miễn là bạn muôn nhưng điều quan trọng là bạn cần phải tìm hiểu tính cách của một người trước khi kết ước với họ. , Chúng ta nên tìm hiểu xem người ấy đã được sinh lại trong Thánh Linh của Đấng Christ hay chưa (Giăng 3:3-8) và người ấy có cùng một ước muốn hướng tới việc sống giống như Chúa cứu thế hay không (Phi-líp 2:5). Mục tiêu cuối cùng của hẹn hò/tán tỉnh là tìm kiếm một người bạn đời trong cuộc sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Cơ Đốc nhân chúng ta không nên kết hôn với một người ngoại đạo (II Cô-rinh-tô 6:14-15) vì điều này sẽ làm mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ suy yếu và khiến chúng ta thỏa hiệp với tiêu chẩn đạo đức của mình.
và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?
Ma-thi-ơ 19:5
Khi một người đang có mối quan hệ nghiêm túc, hay đang trong giai đoạn hẹn hò/ tán tỉnh, điều quan trọng là phải nhớ đến tình yêu Chúa là trên hết (Ma-thi-ơ 10:37). Nếu bạn nói hoặc tin rằng một người nào đó "tất cả" hay quan trọng nhất trong đời sống bạn là thờ thần tượng, đó là tội lỗi (Ga-la-ti 5:20; Cô-lô-se 3:5). Ngoài ra, chúng ta không được làm ô uế thân thể chúng ta bằng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân (I Cô-rinh-tô 6:9,13; II Ti-mô-thê 2:22). Tình dục ngoài hôn nhân là một tội lỗi không chỉ chống lại Thiên Chúa, mà còn gây hại cho thân thể của chính chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:18). Điều quan trọng trong là yêu thương và trân trọng người khác như chúng ta yêu chính mình (Rô-ma 12:9-10), lẽ thật này chắc chắn cũng áp dụng trong giai đoạn hẹn hò/tán tỉnh. Cho dù bạn đang hẹn hò hay tán tỉnh, việc tuân theo các nguyên tắc do Kinh thánh dạy là cách tốt nhất để có nền tảng vững vàng cho hôn nhân. Nó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn cần đưa ra, vì khi hai người đã đến với nhau trong hôn nhân, hai bạn sẽ được ràng buộc với nhau và trở nên một thịt, đó là mối quan hệ mà Chúa muốn phải vững bền, không thể phá vỡ (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5).
Kinh Thánh nói gì về hẹn hò/tán tỉnh?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
Ma-thi-ơ 19:5 - và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.