Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

sống chung trước hôn nhân có phải là sai không?

Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3
Trả lời cho câu hỏi này còn tùy thuộc phần nào vào ý nghĩa "sống chung". Nếu sống chung với nhau có nghĩa là có quan hệ tình dục, điều đó chắc chắn là sai. quan hệ tình dục trước hôn nhân bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh, cùng với tất cả các hình thức khác của tình dục phi đạo đức (Công vụ 15:20; Rô-ma 1:29; I Cô-rinh-tô 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; II Cô-rinh-tô 12 : 21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-đe 7). Kinh Thánh kêu gọi sự kiêng cữ tình dục hoàn toàn bên ngoài hôn nhân và trước hôn nhân. quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều sai quấy giống như là ngoại tình và các hình thức tình dục phi đạo đức, vì họ liên quan tất cả về vấn đề tình dục với người họ không kết hôn.
Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
I Cô-rinh-tô 6:18
Nếu sống chung có nghĩa là sống trong cùng một nhà, đó có lẽ là một vấn đề khác. Về cơ bản không có gì sai với một người đàn ông và một phụ nữ sống trong cùng một nhà, nếu không có gì vô đạo đức xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh trong đó vẫn còn có sự xuất hiện của sự vô đạo đức (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5:3), và nó có thể là một sự cám dỗ rất lớn cho việc vô đạo đức. Kinh Thánh nói chúng ta chạy trốn điều vô đạo đức, đừng tự đặt chính mình vào sự cám dỗ liên tục để trở nên vô đạo đức (I Cô-rinh-tô 6:18). Tiếp theo là những biểu hiện bên ngoài. Một cặp đôi sống chung với nhau được xem là ngủ với nhau chính là bản chất của sự vật. Mặc dù sống trong cùng một nhà tự thân nó không có làm gì tội lỗi, nhưng điều đó có vẻ tội lỗi. Kinh Thánh nói với chúng ta để tránh những gì mang dáng dấp của tội lỗi (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5:3), phải tránh xa điều vô đạo đức, và không gây cho bất cứ ai vấp ngã hoặc phạm tội. Hậu quả là một nam và một nữ sống chung với nhau ngoài hôn nhân không làm cho danh Đức Chúa Trời được tôn kính.
sống chung trước hôn nhân có phải là sai không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.