Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chúng ta đáng lẽ ra phải chủ động tìm kiếm người bạn đời, hay chờ đợi Chúa Trời mang người đó đến tới chúng ta?

Câu trả lời cho cả hai câu hỏi là “có”. Có sư cân bằng quan trọng giữa hai điều đó. Chúng ta không nhất thiết phải đến mức điên cuồng tìm kiếm một người bạn đời như thể việc đó chỉ phụ thuộc vào riêng nỗ lực của chúng ta. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không thụ động, cho rằng một ngày nào đó Chúa Trời sẽ làm cách mang người bạn đời đến tận cửa nhà. Là Cơ Đốc Nhân, một khi chúng ta đã quyết định đã đến lúc chúng ta nên tìm kiếm bạn đời, chúng ta nên bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Nguyện tâm theo ý của Chúa trong cuộc sống của chúng ta là việc cần làm trước hết. “Hãy vui thỏa trong Chúa, Rồi Ngài sẽ ban cho bạn mọi điều lòng bạn ao ước” (Thi Thiên 37:4). Vui thỏa trong Chúa nghĩa là chúng ta tìm thấy niềm vui trong việc hiểu biết Chúa và tin tưởng rằng ngược lại Ngài cũng sẽ thỏa lòng chúng ta. Ngài sẽ đặt để những mong ước trong lòng chúng ta, và trong việc tìm kiếm bạn đời, điều đó nghĩa là chúng ta sẽ mong ước có được mẫu người bạn đời Chúa mong chúng ta có được và Chúa biết người đó sẽ càng làm chúng ta hài lòng hơn. Châm Ngôn 3:6 dạy chúng ta rằng, “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Hết lòng tin cậy Chúa trong khi tìm kiếm bạn đời mang nghĩa quy phục chủ quyền của Ngài và thể hiện cho Chúa rằng quyết định gì Chúa làm sẽ là điều tốt nhất cho chúng ta.
Sau khi nguyện tâm theo ý Chúa, chúng ta cần hiểu rõ những đặc điểm của một người chồng hoặc vợ mà tôn kính Chúa và tìm kiếm người nào đủ tiêu chuẩn trong mặt tâm linh. Việc trước hết có nhận thức rõ ràng về những tính cách đó và rồi tìm kiếm người phù hợp là thiết yếu. Để "yêu” ai đó và sau đó phát hiện ra anh/cô ấy không đạt tiêu chuẩn về mặt tâm linh đề làm người bạn đời sẽ mang đến những nỗi đau lòng và đặt mình vào một vị trí rất khó xử.
đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.
Hê-bơ-rơ 6:12
Khi chúng ta biết Kinh Thánh nói gì về những thứ chúng ta cần tìm, chúng ta có thể chủ động tìm kiếm người bạn đời, biết rằng Chúa sẽ mang anh/cô ấy đến với cuộc sống chúng ta trong quá trình chúng ta tìm kiếm, theo đúng như ý định và thời gian hoàn hảo của Ngài. Nếu chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ chỉ dẫn chúng ta đến người mà Ngài đã dành cho chúng ta. Nếu chúng ta đợi tơí thời điểm của Ngài, chúng ta sẽ được ban tặng người mà thích hợp nhất với lý lịch, cá tính và mong muốn của chúng ta. Chúng ta phải tin cậy nơi Ngài và thời điểm của Ngài (Châm Ngôn 3:5), ngay cả khi thời điểm của Ngài không phải lúc chúng ta muốn. Đôi khi Chúa ý để cho vài người mà không kết hôn (1 Cô-rin-tô 7), nhưng trong những trường hợp đó, Ngài sẽ bày tỏ rõ ràng bằng cách lấy đi ước muốn được kết hôn. Thời điểm của Chúa là hoàn hảo, và với đức tin và lòng kiên trì, chúng ta sẽ được thừa hưởng những lời hứa của Ngài (Hê-bơ-rơ 6:12).
Chúng ta đáng lẽ ra phải chủ động tìm kiếm người bạn đời, hay chờ đợi Chúa Trời mang người đó đến tới chúng ta?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 6:12 - đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.