Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Người còn quá trẻ bước vào một mối quan hệ lãng mạn như thế nào?

Người trẻ "quá trẻ" bắt đầu một mối quan hệ phụ thuộc vào mức độ trưởng thành, mục tiêu và niềm tin của cá nhân như thế nào? Thường khi chúng ta càng trẻ, chúng ta càng ít chín chắn vì thiếu kinh nghiệm sống. Khi chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu ra chúng ta là ai, chúng ta không thể có nền tảng tinh thần đủ vững chắc để hình thành những gắn bó lãng mạn chắc chắc và có thể đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan mà có thể để lại cho chúng ta những tổn thương tình cảm, thể chất, tâm lý và tinh thần.
Mối quan hệ đặt con người trong một cám dỗ hầu như liên tục, đặc biệt khi cảm xúc bắt đầu phát triển và sự thu hút người khác sâu sắc hơn. Những thiếu niên trẻ, thậm chí lớn hơn tuổi thiếu niên luôn bị bao vây bởi các áp lực hooc-môn và xã hội mà dường như ở thời điểm đó không thể chịu nổi. Mỗi ngày đều mang lại cảm giác mới - nghi ngờ, sợ hãi, và sự nhầm lẫn cùng với niềm vui và hứng khởi, mà có thể rất khó hiểu. Những người trẻ trải qua nhiều thời gian của họ chỉ để tìm hiểu họ là ai và họ liên quan đến thế giới và những người xung quanh như thế nào. Tăng thêm áp lực cho mối quan hệ trong giai đoạn này dường như là đòi hỏi quá nhiều, đặc biệt khi người khác cũng đang trải nghiệm những biến động tương tự. Các mối quan hệ sớm như thế gặp khó khăn hơn trong việc tránh đi những thiệt hại cho hình ảnh cá nhân vốn mỏng manh và vẫn đang hình thành, chưa kể tới những vấn đề của sự chống cự cám dỗ. Nếu quyết định tiến đến hôn nhân còn xa, thì có lẽ là quá sớm để bắt đầu hẹn họ hay tán tỉnh. An toàn hơn nhiều cho tất cả các bạn trẻ là các nhóm hoạt động mà ở đó người trẻ có thể phát triển các kĩ năng xã hội và tình bạn mà không chịu áp lực cũng như những khó khăn vốn có của một sự gắn bó lãng mạn.
Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.
I Ti-mô-thê 4:12
Dẫu cho khi một người quyết định bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn, thì điều này nên có thời gian xây dựng trên nền tảng của đức tin mà anh ấy hoặc cô ấy đã được dạy dỗ, lớn lên và tìm thấy được những gì Đức Chúa Trời muốn anh ấy hoặc cô ấy làm. Chúng ta chưa bao giờ quá nhỏ đến nỗi không thể bắt đầu quá trình lý thú này. “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.” (I Ti-mô-thê 4:12)
Người còn quá trẻ bước vào một mối quan hệ lãng mạn như thế nào?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Ti-mô-thê 4:12 - Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.