Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một Cơ Đốc Nhân đồng trinh có thể/nên cưới một người không phải đồng trinh không?

Tình huống lý tưởng cho đám cưới Cơ Đốc Nhân đương nhiên là khi cả hai người đều là đồng trinh, hiểu rằng đám cưới là nơi duy nhất trong mắt Chúa được phép có mối liên hệ tình dục. Nhưng chúng ta không sống trong một thế giới lý tưởng. Nhiều lần, một người được nuôi dạy trong gia đình tin kính Chúa và được cứu từ nhỏ mong ước được cưới một người cũng được cứu khi anh hoặc cô ta ở tuổi 20 hoặc 30 và người này cũng đem vào cuộc hôn nhân Cơ Đốc cuộc sống trong quá khứ theo tiêu chuẩn thế gian. Khi Chúa đem những vi phạm của chúng ta xa khỏi chúng ta như phương đông cách xa phương tây khi chúng ta đến trước Ngài trong sự ăn năn và đức tin nơi Christ (Thi Thiên 103:12), ai cũng có trí nhớ tốt, và việc quên đi quá khứ của một người không phải là dễ dàng. Việc không thể tha thứ và quên đi những sai lầm trong quá khứ của người bạn đời sẽ chắc chắn ảnh hưởng tới hôn nhân một cách tiêu cực.
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
II Cô-rinh-tô 5:17
Trước khi bước vào hôn nhân với người có đời sống trong quá khứ tình dục, điều cốt yếu là phải hiểu được sự cứu rỗi và tha thứ cho tội lỗi từ chúng ta đến từ ân điển. " Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; đó không phải là thành quả của việc làm, vì thế không ai có thể tự hào". (Ê-phê-sô 2:8-9). Khi chúng ta bắt đầu hiểu thực sự tha thứ nghĩa là gì, chúng ta bắt đầu nhìn qua con mắt của Chúa và thấy Ngài hẳn phải rất yêu chúng ta, và điều đó giúp chúng ta tha thứ cho người khác. Tha thứ là cho qua đi quá khứ của người khác và nhìn anh hoặc cô ta như một tạo vật mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúa chết cho tội của anh/cô, và người bạn đời tiềm năng giờ phải quyết định anh ta có thể sống với kí ức về tội lỗi đó hay không. Đây là khi giáo lý bước từ lý thuyết tới thực hành.
Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.
Ma-thi-ơ 6:14
Về việc tha thứ, việc nhìn về quá khứ của chính chúng ta qua góc nhìn của Chúa luôn hữu ích. Tội lỗi tình dục luôn là ghê tởm với Chúa, cũng giống như nói dối, lừa gạt, suy nghĩ xấu xa, say xỉn/ hút thuốc quá nhiều, thiếu kiên nhẫn, kiêu ngạo và không dung thứ. Ai trong chúng ta là không có tội và có thể "đầu tiên ném đá"?Trước khi đến với Chúa, mỗi chúng ta "đã chết vì các vi phạm và tội lỗi mình" và được sống lại chỉ bởi ân điển của Chúa (Ê-phê-sô 2:1-5, 8-9). Câu hỏi là chúng ta có thể tha thứ người khác như Chúa đã tha thứ mình không? Làm được như vậy là một dấu hiệu của một Cơ Đốc Nhân đích thực. Giê-xu nói nếu chúng ta không tha thứ người ta, Chúa chúng ta trên trời cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của chúng ta (Ma-thi-ơ 6:14-15). Người không có ý rằng tha thứ người khác là một cách để tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa, điều mà chỉ tới duy nhất do ân điển, nhưng tấm lòng tha thứ là một dấu hiệu hiện diện của Đức Thánh Linh trong trái tim của tín đồ. Tiếp tục không tha thứ là dấu hiệu của tấm lòng cứng, không được tái sinh.
Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
Gia-cơ 1:5
Trước khi bước vào cuộc hôn nhân với người không còn đồng trinh, nhiều suy nghĩ, cầu nguyện và tự xem xét là những bước theo trình tự. Gia-cơ 1:5 nói với chúng ta nếu ai tìm kiếm sự khôn ngoan, Chúa sẽ ban cách rộng rãi cho người cầu xin. Nói chuyện với mục sư tin kính và tham gia vào nhà thờ rao giảng Kinh Thánh sẽ giúp trong quá trình đưa ra quyết định. Một vài nhà thờ có những lớp tiền hôn nhân tuyệt vời. Nói chuyện cách thoải mái và cởi mở với người bạn đời tiềm năng về những điều này cũng có thể hé mở những điều cần phải đề cập đến và tha thứ.
Hôn nhân là một thử thách trong những hoàn cảnh tốt nhất và cần có nhiều nỗ lực để làm nó thành công. Cả hai người bạn đời cần và xứng đáng để yêu một cách không điều kiện. Ê-phê-sô 5 miêu tả vai trò của cả người chồng và vợ trong hôn nhân, nhưng đoạn này bắt đầu với nguyên tắc tối quan trọng cho cả hai: "Do lòng kính sợ Chúa, anh chị em hãy thuận phục nhau" (Ê-phê-sô 5:21). Sẵn lòng hi sinh và sức mạnh để chọn làm người phục vụ cho sự tốt đẹp hơn của hôn nhân là những dấu hiệu của những người nam và nữ trưởng thành trong đức tin để vinh danh Chúa. Khôn ngoan lựa chọn người bạn đời dựa trên những phẩm chất theo thánh kinh là quan trọng, nhưng điều quan trọng ngang bằng là sự liên tục phát triển thuộc linh và thuận phục ý Chúa trong đời sống chúng ta. Người đàn ông tìm kiếm để trở thành người Chúa muốn anh ta trở thành sẽ có thể xây dựng hôn nhân của anh ta thành một mối hôn nhân tôn vinh danh Chúa đem lại niềm vui sướng cho cả hai người.
Một Cơ Đốc Nhân đồng trinh có thể/nên cưới một người không phải đồng trinh không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Ma-thi-ơ 6:14 - Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.
Gia-cơ 1:5 - Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
Ê-phê-sô 5:21 - Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.