Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi được đúng với Đức Chúa Trời?

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
Ê-sai 53:6
Theo sự sắp xếp được “đúng” với Đức Chúa Trời, trước tiên chúng ta phải hiểu điều gì là “sai”. Câu trả lời là tội lỗi. “Chẳng có một ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.” (Thi Thiên 14:3). Chúng ta đã nổi loạn chống lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời; chúng ta “giống như con chiên đi lạc” (Ê-sai 53:6).
Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.
Giăng 19:30
Tin xấu là án phạt cho tội là sự chết. “Linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó bị chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4) Tin tốt là tình yêu của Đức Chúa Trời theo đuổi chúng ta để sắp đặt mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi. Chúa Giê Xu đã thông báo mục đích của Ngài là: “Tìm kiếm và giải cứu những người đã bị hư mất.” (Lu-ca 19:10) và Ngài tuyên bố mục đích của Ngài đã thành tựu khi Ngài chết trên cây thập tự với lời nói: “Mọi việc đã hoàn tất.” (Giăng 19:30)
Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.
Ê-sai 57:15
Muốn có mối liên hệ đúng với Đức Chúa Trời phải bắt đầu bằng sự hiểu biết về tội của bạn. Bước kế tiếp là khiêm tốn xưng tội với Đức Chúa Trời (Ê-sai 57:15) và quyết định từ bỏ tội. “Bằng môi miệng xưng tội làm cho bạn được cứu rỗi.” (Rô Ma 10:10)
Sự ăn năn này phải đi đôi với đức tin. Đặc biệt là tin vào sự hi sinh của Chúa Giê Xu và sự sống lại kỳ diệu của Ngài để làm Cứu Chúa của bạn. “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê Xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. (Rô ma 10:9). Nhiều đoạn sách khác cũng nói về sự cần thiết của đức tin như: Giăng 20:27; Công vụ 16:31; Ga-la-ti 2:16; 3:11,26 và Ê-phê-sô 2:8).
Được đúng với Đức Chúa Trời là vấn đề bạn đáp lại những gì Đức Chúa Trời đã làm vì bạn. Ngài đã ban một Cứu Chúa, Ngài đã ban một của lễ để cất lấy tội của bạn (Giăng 1:29) và Ngài đã tặng cho bạn lời hứa “Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.” (Công vụ 2:21)
Một minh họa đẹp về sự ăn năn và sự tha thứ là dụ ngôn về người con trai bỏ nhà đi hoang (Lu-ca 15:11-32) Người con trai thứ đã vứt bỏ món quà của cha mình trong tội lỗi đầy xấu hổ (Câu 13) Khi cậu ta nhận biết những việc làm sai của mình, cậu ấy đã quyết định trở về nhà (Câu 18) Không xem mình còn như là người con (Câu 19) vì đã làm điều sai trật. Người cha đã yêu thương con chạy đến ôm lấy con (Câu 20) Kết quả sau đó là tất cả tội đều được tha và một bửa liên hoan được mở. (Câu 24)
Đức Chúa Trời thành tín giữ lời hứa của Ngài bao gồm lời hứa về sự tha thứ tội. “Đức Chúa Trời ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.” (Thi Thiên 34:18).
Nếu bạn muốn được đúng với Đức Chúa Trời, đây là lời cầu nguyện đơn giản: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê Xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê Xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê Xu bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn cho Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội.)
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Làm thế nào tôi được đúng với Đức Chúa Trời?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-sai 53:6 - Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
Giăng 19:30 - Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.
Ê-sai 57:15 - Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.
Ê-phê-sô 2:8 - Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Giăng 1:29 - Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.
Lu-ca 15:11 - Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.