Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự hấp dẫn về thể chất khi tìm kiếm một người phối ngẫu quan trọng như thế nào?

Không có nghi ngờ gì về việc Đức Chúa Trời đã tạo ra nam giới và phụ nữ bị thu hút về mặt thể chất với nhau. Yếu tố tình dục trong hôn nhân rất quan trọng cho sự thân tình giữa vợ chồng và sự sinh sản cũng như sự sống còn của loài người. Đồng thời, những cuộc hôn nhân được sắp xếp — kể cả những cặp vợ chồng thậm chí không gặp nhau cho đến khi đám cưới — là quy tắc trong nhiều thế kỷ qua và vẫn được thực hiện ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới.
Solomon miêu tả sự thu hút của chú rể đối với người anh yêu trong chương 4 và 7 của sách Nhã Ca. Anh mô tả vẻ đẹp thể chất của cô và sự khao khát của mình dành cho cô. Cô gái đã đáp lại trong chương 8, miêu tả niềm đam mê của mình đối với anh và ao ước cái ôm của anh. Nhã Ca là một sự miêu tả đẹp về tình yêu vợ chồng, trong đó sự thu hút thể chất là một yếu tố.
Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt;
I Phi-e-rơ 3:3
Điều này không có nghĩa rằng sự thu hút về thể chất là khía cạnh quan trọng nhất để được cân nhắc khi tìm kiếm một người chồng hay người vợ. Vì một điều, vẻ đẹp không nên được định nghĩa theo thế gian. Điều mà thế gian thấy đẹp thấp hơn tiêu chuẩn về vẻ đẹp được mô tả trong Kinh Thánh rất nhiều. Vẻ đẹp tự nhiên phai dần theo thời gian, nhưng vẻ đẹp thật sự bên trong tỏa ra từ một người phụ nữ yêu mến Đức Chúa Trời (Châm ngôn 31:30). Phi-e-rơ khuyến khích người nữ phát triển vẻ đẹp bên trong xuất phát từ "sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời đều trau giồi mình dường ấy"(1 Phi-e-rơ 3:3-5). Vẻ đẹp bên ngoài chỉ là thoáng qua; vẻ đẹp bên trong mới là vĩnh cửu.
Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.
Ê-sai 53:2
Sự hấp dẫn của một người đàn ông cũng nên là sự bắt nguồn từ bên trong. Ví dụ rõ ràng nhất trong Kinh Thánh là Chúa Jêsus, người "chẳng có vẻ đẹp cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm' không có gì trong diện mạo Người khiến chúng ta ưa thích được" (Ê-sai 53:2 RVV11). Tuy nhiên, vẻ đẹp của sự vinh hiển và ân sủng của Ngài, như Con Nhập thể của Đức Chúa Trời, tỏa sáng ra từ trong Ngài cho những người thấy Ngài. Ngược lại, Sao Mai /Sa-tan được miêu tả là "một kiểu mẫu về sự khôn ngoan và vẻ đẹp toàn hảo" (Ezekiel 28:12 RVV11). Ngược lại với vẻ đẹp bên ngoài của mình, Lucifer là hiện thân của cái ác và vô đạo đức.
Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.
I Sa-mu-ên 16:7
Vẻ đẹp bên ngoài là thoáng qua, nhưng cả đàn ông và phụ nữ là những người có đánh giá bị khiếm khuyết bởi tội lỗi đặt đều coi trọng cách quá mức vào nó. Quan điểm của Đức Chúa Trời thì khác. "Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng" (I Sa-mu-ên 16:7 RVV11). Một người chồng hoặc người vợ tương lai nên là một Cơ Đốc Nhân chân chính, đã được sinh lại, đang lớn lên và trưởng thành trong đức tin và là người vâng phục Chúa. Hai người có cùng mục đích trong cuộc đời — để tôn vinh Đức Chúa Trời trong tất cả những gì họ làm — sẽ thấy rằng sự thu hút về thể chất của họ đối với nhau tăng lên hàng ngày và kéo dài suốt cuộc đời.
Sự hấp dẫn về thể chất khi tìm kiếm một người phối ngẫu quan trọng như thế nào?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Phi-e-rơ 3:3 - Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt;
Ê-sai 53:2 - Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.
I Sa-mu-ên 16:7 - Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.