Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Nếu một cặp đã có thai trước hôn nhân thì họ có phải kết hôn không?

Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Ê-phê-sô 5:3
Quan hệ tình dục trước hôn nhân đã trở nên quá phổ biến trong xã hội chúng ta, thậm chí đến mức mà nhiều Cơ Đốc nhân tuyên xưng đức tin không xem đó là một tội lỗi. Văn hoá của chúng ta cho rằng con người không có quyền tự kiểm soát cần thiết cho việc kiêng cử cho đến khi kết hôn, vì vậy ý tưởng đó trở nên không thực tế. Tuy nhiên, Lời của Đức Chúa Trời không thay đổi và Kinh thánh nói với chúng ta rằng tình dục ngoài hôn nhân là bất chính (Ma-thi-ơ 15:19, I Cô-rinh-tô 6:9, 6:13, 7:2, II Cô-rinh-tô 12:21, Ga-la-ti 5:19 , Ê-phê-sô 5:3).
Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
I Cô-rinh-tô 6:18
Bất kỳ người nào đã trở thành một Cơ Đốc tái sanh bằng cách đặt niềm tin của mình và tin cậy vào Đấng Christ thì không còn thuộc về chính mình nữa. I Cô-rinh-tô 6:18-20 nói, "Hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời".
Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.
Ê-phê-sô 4:30
Xem thường kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân, tình dục và gia đình thì luôn luôn dẫn đến những hậu quả này về tinh thần hay thể xác: làm đau lòng Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30), tội lỗi, xấu hổ, hối hận, mất lòng tôn trọng bản thân và người khác, chia rẽ trong gia đình và giữa những người tin Chúa, tấm gương xấu, gây đau khổ cho người phối ngẫu tương lai, những lần mang thai ngoài ý muốn, phá thai, và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đức Chúa Trời dự định cho tình dục là một biểu hiện thân mật của tình yêu và cam kết, chỉ được chia sẻ giữa người chồng và người vợ. Quan hệ tình dục chỉ vì khoái lạc thể xác làm tổn hại đến thuộc linh của chúng ta và kéo chúng ta ra khỏi mối giao thông với Đức Chúa Trời.
Bất cứ ai phạm sai lầm khi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân đều có thể được tha thứ, ngay cả khi sai lầm đó dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. I Giăng 1:9 nói: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính". Điều này không có nghĩa là Ngài sẽ xóa bỏ những hậu quả của hành động của chúng ta, nhưng chúng ta có thể được phục hồi tâm linh bằng cách xưng tội và ăn năn khỏi tội lỗi của chúng ta. Điều này có nghĩa là quay lưng khỏi những tội lỗi của chúng ta và cam kết yêu thương và phục vụ Đấng Christ.
Có một vài trường hợp kết hôn trước khi sinh con là khôn ngoan. Nếu một cặp đã cam kết và đã lập kế hoạch kết hôn nhưng phạm tội gian dâm dẫn đến việc có thai, thì có thể dễ dàng hơn gia đình và đứa trẻ để kết hôn trước khi đứa bé được sinh ra. Nhưng nếu một cặp chưa cam kết cũng phạm tội gian dâm, thì việc kết hôn sẽ không làm cho họ trở nên đúng đắn trong mắt Đức Chúa Trời. Trong trường hợp như vậy, thì việc kết hôn sẽ chỉ đặt họ vào trong sự thất bại của hôn nhân. Kinh thánh không hướng dẫn con người về việc có nên kết hôn trong những hoàn cảnh như thế này hay không, mặc dù cả cha mẹ vẫn còn buộc phải hỗ cho trợ đứa trẻ về mặt cảm xúc, tinh thần và tài chính.
Không ai trong chúng ta làm đúng trước mặt Đức Chúa Trời thông qua việc làm. Chúng ta được cứu chỉ bởi đức tin, tin cậy nơi Chúa Giê-xu Christ để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Kinh thánh nói, "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). Đức Chúa Trời không muốn chúng ta cố gắng đúng trong những sai lầm của chúng ta; Ngài muốn chúng ta dâng Ngài tấm lòng của chúng ta. Bằng cách hạ bỏ ý muốn của mình xuống và vâng phục quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể yên tâm về một cuộc sống đầy trọn trên đất và một nơi đời đời trên thiên đàng.
Nếu một cặp đã có thai trước hôn nhân thì họ có phải kết hôn không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:3 - Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
Ê-phê-sô 4:30 - Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.
I Giăng 1:9 - Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.