Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Nếu một cặp đôi chưa kết hôn nhưng đã quan hệ tình dục với nhau thì trong mắt Chúa họ đã kết hôn với nhau chưa?

Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3
Đúng là quan hệ tình dục là sự hoàn thành cuối cùng của một cặp đôi đang trở nên "một thịt" (Sáng thế ký 2:24). Tuy nhiên, hành động tính dục không ngang bằng với hôn nhân. Nếu như vậy, sẽ không có chuyện như quan hệ tình dục trước hôn nhân nghĩa là một cặp đôi đã có quan hệ tình dục, rồi sau đó mới kết hôn. Kinh thánh gọi quan hệ tình dục trước hôn nhân là "tội gian dâm". Trong Kinh thánh, tội gian dâm bị lên án hết lần này đến lần khác cùng với mọi hình thức khác của sự đồi bại tính dục (Công vụ 15:20, I Cô-rinh-tô 5:1, 6:13,18,10:8, Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3, Cô-lô-se 3:5, I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, Giu-đe 7). Kinh thánh khuyến khích sự kiêng cữ trước hôn nhân như là tiêu chuẩn của sự tin kính. Quan hệ tình dục trước hôn nhân là phạm tội giống như là phạm tội tà dâm và các hình thức khác của sự đồi bại tính dục bởi vì chúng đều có liên quan đến việc quan hệ tình dục với người khác không phải là người phối ngẫu của bạn.
Nếu một cặp đôi chưa kết hôn mà đã quan hệ tình dục, thì điều đó có nghĩa là họ đã kết hôn rồi đúng không? Kinh thánh cho chúng ta biết không có lý do gì để tin rằng điều này là đúng như thế. Hành động quan hệ tình dục có thể đã làm cho họ hợp nhất về thể xác trong chốc lát, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa đã kết hợp họ với nhau như vợ chồng. Quan hệ tình dục là một khía cạnh quan trọng của hôn nhân, hành động thể xác của hôn nhân. Tuy nhiên, quan hệ tình dục giữa những người chưa kết hôn thì không ngang bằng với hôn nhân.
Nếu một cặp đôi chưa kết hôn nhưng đã quan hệ tình dục với nhau thì trong mắt Chúa họ đã kết hôn với nhau chưa?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.