Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Theo Kinh Thánh tình bạn thật là gì?

Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Giăng 15:13
Chúa Giê-xu Christ cho chúng ta thấy định nghĩa của một tình bạn thật: "Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình. Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy thì các con là bạn hữu Ta. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta." (Giăng 15:13-15). Chúa Giê-xu là gương mẫu thuần túy của một người bạn thật, vì Ngài đã hi sinh mạng sống mình cho "những người bạn hữu". Cũng thế, bất kì ai đều có thể trở thành bạn hữu của Chúa qua việc tin nhận Ngài là Chúa cứu thế cho cuộc đời của họ, việc được tái sinh và tiếp nhận đời sống mới nơi Ngài.
Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng Đa-vít, đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.
I Sa-mu-ên 18:1
Có một gương mẫu cho tình bạn thật giữa Đa-vít và Giô-na-than con trai Sau-lơ, mặc dù Sau-lơ, cha của ông truy đuổi và cố giết Đa-vít, nhưng ông đã luôn đứng về phía bạn mình. Bạn sẽ tìm thấy câu chuyện đó trong 1 Sa-mu-ên chương 18 đến 20. Một số đoạn liên quan đến là 1 Sa-mu-ên 18:1-4, 19: 4-7; 20:11-17, 41-42.
Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, Cho người nhà con, và đặng nuôi lấy các con đòi của con.
Châm-ngôn 27:27
Châm ngôn là nguồn sách tốt khác về sự khôn ngoan đối với bạn hữu. "Bạn bè thương mến nhau luôn luôn, và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn" (Châm ngôn 17:17). "Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt" (Châm ngôn 18:24). Vấn đề ở đây là để có một người bạn thì người đó phải là bạn. "Bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật, còn hơn kẻ thù hôn hít cách giả tạo" (Châm ngôn 27:6). "Giống như sắt mài nhọn sắt, con người mài giũa diện mạo bạn mình" (Châm ngôn 27:27).
Nguyên tắc của tình bạn cũng được tìm thấy trong sách A-mốt. "Nếu hai người không đồng ý với nhau thì có đi chung đường được sao?" (A-mốt 3:3). Bạn bè là những người tâm đầu ý hợp. Bạn bè là người mà bạn có thể tin tưởng hoàn toàn. Bạn bè là người mà bạn tôn trọng và người đó cũng tôn trọng bạn không phải dựa vào việc xứng đáng mà dựa vào việc có cùng suy nghĩ.
Cuối cùng, định nghĩa thực sự của một tình bạn chân thật đến từ sứ đồ Phao-lô: "Thật khó có ai chịu chết thay cho người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta." (Rô-ma 5:7-8). "Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình" (Giăng 15:13). Giờ đây, đó chính là tình bạn thật!
Theo Kinh Thánh tình bạn thật là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 15:13 - Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
I Sa-mu-ên 18:1 - Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng Đa-vít, đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.
Châm-ngôn 27:27 - Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, Cho người nhà con, và đặng nuôi lấy các con đòi của con.
A-mốt 3:3 - Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?
Giăng 15:13 - Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.