Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về những bậc làm cha trong Cơ Đốc giáo?

Điều răn lớn nhất trong Kinh Thánh là: "Yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của bạn với tất cả tấm lòng, với tất cả linh hồn và với tất cả sức mạnh của bạn." (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5). Chúng ta trở lại câu 2 và đọc "hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày." Tiếp theo là Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5, chúng ta đọc: "Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy" (câu 6-7).
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.
Châm-ngôn 22:6
Lịch sử dân Y-xơ-ra-ên cho thấy rằng người cha siêng năng trong việc hướng dẫn con mình trong đường lối và lời của Chúa sẽ giúp cho sự phát triển đời sống tâm linh cũng như sự thành đạt của chúng. Đó là điều mà người cha vâng theo mạng lệnh Kinh Thánh sẽ làm. Điều này mang chúng ta đến với Châm ngôn 22:6 "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó." Từ "dạy" nghĩa là những sự giáo huấn đầu tiên của cha mẹ dành cho các con của mình, bài học đầu đời. Sự giáo huấn này giúp các con trẻ hiểu rõ lối sống như thế nào là đúng với mục đích. Những bài học đầu đời như vậy là cực kỳ quan trọng.
Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Ê-phê-sô 6:4
Ê-phê-sô 6:4 là một bản tóm tắt các hướng dẫn cho người cha, nói rõ cả hai hướng tiêu cực và tích cực. "Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó" Phần tiêu cực của câu này là một người cha không nên thúc đẩy tính tiêu cực ở con cái của mình bằng sự khắc nghiệt, bất công, thiên vị, hoặc sử dụng quyền lực không hợp lý. Thái độ khắc nghiệt, vô lý đối với một đứa trẻ sẽ chỉ làm cho điều ác lớn lên trong lòng các em. Từ "khiêu khích" có nghĩa là "làm cáu tiết, nói khích, chọc tức, hoặc kích động". Điều này được thực hiện bởi một tinh thần và phương pháp không đúng – Sự trừng phạt khắc nghiệt, bất hợp lý, lạnh lùng, thô bạo, mệnh lệnh dữ tợn, cấm đoán không cần thiết, và đòi hỏi ích kỷ do sự độc đoán. Những sự kích động như vậy sẽ tạo ra phản ứng thù hận, tiêu hủy lòng yêu mến của con cái, giảm ham muốn của họ về sự thánh khiết, và làm cho chúng cảm thấy rằng chúng không thể làm vui lòng cha mẹ. Cha mẹ khôn ngoan tìm cách làm cho con cái vâng lời và mong muốn nhận được tình yêu thương và dịu dàng của cha mẹ.
Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Ê-phê-sô 6:4
Phần tích cực của Ê-phê-sô 6:4 được diễn tả theo một cách toàn diện, giáo dục con cái, nâng đỡ chúng, và phát triển nhân cách chúng trong tất cả khía cạnh của cuộc sống bởi sự hướng dẫn và lời khuyên răn của Chúa. Đây là toàn bộ quá trình giáo dục và kỷ luật. Từ "lời khuyên răn" mang ý nghĩa nhắc nhở các khuyết điểm của con cái (mang tính gây dựng) và bổn phận (trách nhiệm).
Người cha tin Chúa thực sự là một công cụ trong tay Đức Chúa Trời. Toàn bộ quá trình dạy dỗ và kỷ luật phải được thực hiện theo mạng lệnh và theo sự đồng thuận của Đức Chúa Trời, để qua đó thẩm quyền của Chúa sẽ thấm nhuần ngay tức thì với tâm trí, tấm lòng, và lương tâm của các con trẻ. Người Cha không bao giờ thể hiện mình là người có quyền tối cao để quyết định sự thật và bổn phận. Chỉ có cách giao cho Đức Chúa Trời làm người dạy dỗ, cai trị và là người nắm quyền tất cả mọi thứ thì mục tiêu giáo dục tốt nhất đạt được.
Martin Luther nói: "Luôn giữ bên cạnh cây roi một trái táo để cho đứa trẻ khi nó hành xử tốt" Kỷ luật phải được thực hiện một cách cẩn trọng và huấn luyện các con trẻ phải đi kèm với sự cầu nguyện. Uốn nắn, kỷ luật, và tư vấn bởi Lời Chúa, cả hai việc khiển trách và khích lệ là cốt lõi của "lời khuyên răn". Sự chỉ dẫn bắt nguồn từ Chúa, là được học từ trường kinh nghiệm Cơ Đốc, và được thực hiện bởi người làm cha làm mẹ - người làm cha có vai trò chính yếu, người mẹ sẽ thực hiện điều đó dưới sự hướng dẫn của người cha. Kỷ luật Cơ Đốc giáo là việc cần thiết để giúp con cái lớn lên với lòng tôn kính Đức Chúa Trời, tôn trọng thẩm quyền cha mẹ, hiểu biết về tiêu chuẩn Cơ Đốc nhân, và những thói quen của người tự chủ.
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình." (II Ti-mô-thê 3:16-17). Trách nhiệm đầu tiên của một người cha là để con cái của mình làm quen với Kinh Thánh. Các phương tiện và phương pháp mà người cha có thể sử dụng để dạy chân lý của Đức Chúa Trời là khác nhau. Khi người cha là tấm gương, hình mẫu trung tín, thì những gì con cái học biết về Đức Chúa Trời sẽ giúp các em có chỗ đứng tốt suốt đời của chúng, cho dù chúng làm gì hay đi đâu.
Kinh Thánh nói gì về những bậc làm cha trong Cơ Đốc giáo?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Châm-ngôn 22:6 - Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.
Ê-phê-sô 6:4 - Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Ê-phê-sô 6:4 - Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
II Ti-mô-thê 3:16 - Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.