Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Những bậc cha mẹ Cơ Đốc giáo phải làm gì nếu họ có một đứa con trai hoặc một con gái hoang đàng?

Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai.
Lu-ca 15:11
Trong câu chuyện về đứa con hoang đàng (Lu-ca 15:11-32) có những nguyên tắc mà các bậc cha mẹ tin Chúa có thể sử dụng để phản hồi và đối xử với những đứa con có đời sống trái ngược với cách chúng được nuôi dạy. Cha mẹ cần nhớ rằng một khi con cái của họ đã đến tuổi trưởng thành, chúng không còn thuộc thẩm quyền của cha mẹ.
Trong câu chuyện về người con trai hoang đàng, người trai trẻ lấy tài sản thừa kế của mình và đi đến một làng quê xa, tiêu xài ở đó. Trong trường hợp một đứa con không phải là một người tín hữu được tái sinh, thì việc này là một hành động tự nhiên. Trong trường hợp của một đứa con đã tuyên xưng rõ ràng đức tin vào Chúa Cứu Thế, chúng ta gọi đứa con này là "hoang đàng." Ý nghĩa của từ này là "một người hoang phí tất cả những gì mình có", một mô tả khác về một đứa con bỏ nhà và hoang phí hết của thừa kế về mặt tinh thần mà cha mẹ của cậu đã đầu tư cho cậu. Tất cả những năm tháng nuôi dưỡng, dạy dỗ, yêu thương, và chăm sóc đã bị người con quên đi khi nó nổi loạn chống lại Chúa. Tất cả những sự nỗi loạn đều là chống nghịch Chúa trước hết, và nó được thể hiện qua sự nổi loạn chống lại cha mẹ và thẩm quyền của họ.
Chú ý rằng người cha trong dụ ngôn không ngăn cản con của ông đừng bỏ . Ông cũng không theo sau con của mình để cố gắng bảo vệ nó. Thay vào đó, người cha trung tín này ở nhà và cầu nguyện, khi đứa con "tỉnh ngộ", quay đầu trở lại và về nhà, người cha vẫn đang chờ đợi, nhìn thấy và chạy đến đón con ngay cả khi nó "còn ở đàng xa".
Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.
I Phi-e-rơ 4:15
Khi con trai và con gái của chúng ta bỏ nhà đi theo đường lối riêng của chúng - mặc định là chúng đã đủ tuổi theo pháp luật để làm điều đó - và có những lựa chọn mà chúng ta biết sẽ mang lại nhiều hậu quả khó khăn, cha mẹ nên chấp nhận và cho phép chúng ra đi. Họ không nên theo sát phía sau và can thiệp vào những hậu quả do chúng gây ra. Thay vào đó, cha mẹ ở nhà, giữ sự cầu nguyện trung tín và nhìn xem các dấu hiệu của sự ăn năn và thay đổi hướng đi. Cho đến khi điều đó xảy ra, cha mẹ nên giữ kín những điều họ muốn nói, không ủng hộ việc nổi loạn, và không can thiệp. (1 Phi-e-rơ 4:15).
Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
Rô-ma 13:1
Một khi con cái đến tuổi trưởng thành theo qui định pháp luật, họ chỉ thuộc dưới quyền của Đức Chúa Trời và thẩm quyền của chính phủ (Rô-ma 13:1-7). Là cha mẹ, chúng ta có thể hỗ trợ những đứa con hoang đàng của chúng ta với tình yêu và lời cầu nguyện và sẵn sàng để đi cùng với chúng một khi chúng chọn đi đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thường dùng đau khổ do chúng ta tự gây ra để đưa chúng ta đến sự khôn ngoan, mỗi cá nhân phải tự quyết định nên phản hồi như thế nào. Làm cha mẹ, chúng ta không thể cứu con cái chúng ta, chỉ có Đức Chúa Trời có thể làm điều đó. Cho đến thời điểm đó đến, chúng ta phải chăm chú, cầu nguyện, và giao hết những vấn đề trong tay của Đức Chúa Trời. Điều này có thể là một quá trình đau đớn, nhưng khi thực hiện theo lời Kinh Thánh, nó sẽ mang lại sự bình an trong tâm trí và tấm lòng. Chúng ta không thể đoán xét con cái chúng ta, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể. Trong điều này có một sự an ủi tuyệt vời: "Ðấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?" (Sáng thế ký 18:25b).
Những bậc cha mẹ Cơ Đốc giáo phải làm gì nếu họ có một đứa con trai hoặc một con gái hoang đàng?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 15:11 - Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai.
I Phi-e-rơ 4:15 - Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.
Rô-ma 13:1 - Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.