Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cơ Đốc nhân đối diện với tình trạng vô sinh như thế nào?

Vấn đề vô sinh có thể trở thành một nan đề lớn, đặc biệt là đối với những vợ chồng luôn mong đợi được có con trong cuộc sống của họ. Các cặp vợ chồng Cơ Đốc có thể tìm được câu trả lời khi cầu hỏi Chúa “Thưa Chúa, tại sao lại là chúng con?” Chắc chắc rằng Chúa muốn các con cái của Ngài được phước khi dành tình yêu và sự nuôi nấng cho các con của mình. Đối với những cặp vợ chồng khỏe mạnh về sức khỏe vật lý thì một trong những điều đau lòng nhất khi đối diện với vấn đề vô sinh là họ không biết tình trạng vô sinh là tạm thời hay lâu dài. Nếu điều đó chỉ là tạm thời, thì họ phải đợi trong bao lâu? Nếu điều đó là vĩnh viễn, làm thế nào để họ biết được điều đó và họ phải có những hành động gì?
Kinh Thánh nói về tình trạng vô sinh tạm thời trong một số câu chuyện:
Chúa hứa sẽ ban cho Áp-ra-ham và Sa-ra một trai, nhưng Sa-ra không sanh con mãi cho đến khi được 90 tuổi thì mới sanh Y-sác (Sáng thế ký 11:30)
Y-sác, chồng của Rê-bê-ca, đã cầu xin cách khẩn thiết và được Chúa đáp lời, kết quả là sự ra đời của Gia-cốp và Ê-sau (Sáng thế ký 25:21)
Ra-chên đã cầu nguyện, và về sau Chúa “cho bà sinh sản”. Bà sanh hai con trai, là Giô-sép và Bên-gia-min (Sáng thế ký 30:1; 35:18).
Vợ của Ma-nô-a, người cũng đã vô sinh trong một thời gian, cũng đã sanh Sam-sôn (Các Quan xét 13:2)
Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi.
Lu-ca 1:7
Ê-li-sa-bét trong ngày lớn tuổi cũng sanh Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa (Lu-ca 1:7, 36)
Tình trạng vô sinh của Sa-ra, Rê-bê-ca và Ra-chên (những người mẹ của dân tộc Y-sơ-ra-ên) có ý nghĩa quan trọng vì cho thấy khả năng để họ có thể sinh con là dấu hiệu của ân điển và ơn phước của Chúa. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng không được phép tự cho rằng vấn đề vô sinh xảy ra là do Chúa không ban ân điển và ơn phước của Ngài, họ cũng không được tự cho rằng đó là hình phạt đối với họ. Các vợ chồng Cơ Đốc nhân phải ghi nhớ rằng tội lỗi của họ đã được tha thứ trong Đấng Christ và việc họ không thể sanh con không phải là hình phạt Chúa làm cho họ.
mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.
Gia-cơ 1:17
Vậy thì những cặp vợ chồng Cơ Đốc cần phải làm gì? Thật là tốt khi có được lời khuyên từ bác sĩ phụ khoa và những chuyên gia về vô sinh. Cả người nam lẫn người nữ nên có một lối sống lành mạnh để chuẩn bị cho việc sanh con. Những người mẹ của dân Y-sơ-ra-ên đã cầu nguyện khẩn thiết cho việc mang thai, vì thế hãy tiếp tục cầu nguyện cho con của mình cách liên tục. Dù vậy, điều căn bản là chúng ta phải cầu nguyện để ý Chúa được nên trên đời sống chúng ta. Nếu ý muốn của Ngài là để cho chúng ta được sanh con, chúng ta sẽ được như thế. Nếu ý muốn của Ngài là chúng ta phải nhận con nuôi, hoặc trở thành cha mẹ nuôi hoặc không có con, thì chúng ta cũng nên chấp nhận và vui lòng làm theo mọi điều. Chúng ta biết rằng Chúa có kế hoạch riêng biệt cho mỗi một người Ngài yêu. Chúa là tác giả của cuộc sống. Ngài cho phép mang thai nhưng cũng có thể để điều đó không xảy ra. Chúa là chủ tể và sở hữu mọi sự khôn ngoan và tri thức (Rô-ma 11:33-36). “Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng,...” (Gia-cơ 1:17). Nhận biết và làm theo những lẽ thật này sẽ dẫn đến việc những nỗi buồn sẽ được khỏa lấp từ tận trong tấm lòng của những vợ chồng bị vô sinh.
Cơ Đốc nhân đối diện với tình trạng vô sinh như thế nào?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 1:7 - Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi.
Gia-cơ 1:17 - mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.