Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về việc chăm sóc cha mẹ già?

Kinh Thánh có nhiều chỗ chép về việc chăm sóc cha mẹ già và các thành viên trong gia đình không thể tự chăm sóc bản thân. Hội Thánh ban đầu hoạt động như một cơ quan dịch vụ xã hội cho các tín hữu. Họ chăm sóc người nghèo, người bệnh, người góa bụa và những trẻ mồ côi không ai chăm sóc. Cơ Đốc nhân được mong đợi sẽ đáp ứng cho những thành viên trong gia đình đang có nhu cầu chăm sóc. Thật không may, việc chăm sóc cha mẹ khi tuổi già không còn là nghĩa vụ mà nhiều người trong chúng ta sẵn lòng chấp nhận.
Người già có thể bị xem là gánh nặng hơn là phước lành. Đôi khi, khi cha mẹ chúng ta cần sự chăm sóc, chúng ta nhanh chóng quên đi những hy sinh mà họ đã làm cho chúng ta. Thay vì rước họ vào nhà của mình — nơi mà bất cứ lúc nào cũng an toàn và khả thi, thì chúng ta đưa họ vào cộng đồng hưu trí hoặc nhà dưỡng lão, đôi khi trái với ý muốn của họ. Chúng ta có thể không đánh giá được sự khôn ngoan của họ qua đời sống lâu dài, và chúng ta có thể không tin những lời khuyên của họ và cho là "lỗi thời."
Khi chúng ta tôn trọng và chăm sóc cha mẹ là chúng ta cũng đang phục vụ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, "Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa. 4 Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo (bày tỏ lòng hiếu thảo) đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời… Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. (1 Timôthê 5:3-4, 8).
Không phải tất cả người già đều cần hoặc muốn lúc nào cũng được chăm sóc và sống trong nhà con cái mình. Họ có thể thích sống trong cộng đồng hơn với những người cùng tuổi, hoặc họ có thể có khả năng sống độc lập. Bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có nghĩa vụ đối với cha mẹ mình. Nếu cha mẹ cần hỗ trợ tài chính, chúng ta nên giúp đỡ. Nếu cha mẹ bị bệnh, chúng ta nên chăm sóc. Nếu cha mẹ cần một nơi để ở, chúng ta nên rước cha mẹ về nhà mình. Nếu cha mẹ cần được giúp đỡ trong việc nhà/việc sân, chúng ta nên hỗ trợ. Và nếu cha mẹ đang được chăm sóc tại một cơ sở điều dưỡng, chúng ta cần đánh giá điều kiện sống ở đó để đảm bảo cha mẹ chúng ta đang được chăm sóc yêu thương và đúng cách.
Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo),
Ê-phê-sô 6:2
Chúng ta đừng bao giờ để cho những mối quan tâm về thế gian che phủ những điều quan trọng nhất – đó là hầu việc Đức Chúa Trời qua việc phục vụ con người, đặc biệt là những người trong chính gia đình chúng ta. Kinh Thánh dạy "Hãy tôn kính cha mẹ ngươi" — ấy là điều răn thứ nhất với lời hứa — " hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất" (Ê-phê-sô 6:2-3).
Kinh Thánh nói gì về việc chăm sóc cha mẹ già?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 6:2 - Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo),

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.