Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có phải trẻ em luôn là phước lành từ Chúa?

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Giăng 3:16
Kinh Thánh rất rõ về việc Chúa hiện diện trong sự sáng tạo nên cuộc sống mỗi con người. Sự mô tả sinh động về điều này được thấy tại Thi Thiên 139:13-18. Sự thật rằng Chúa coi sóc tể trị trong việc tạo nên Đa-vít để ông ca ngợi Chúa. Đa-vít cũng chỉ ra sự thật rằng Chúa có tất cả mọi chi tiết về cuộc đời đã định sẵn của ông trước cả ngàn xưa. Trong Giê-rê-mi 29:11, Chúa chứng thực những ý nghĩ của Đa-vít: "Vì ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi', Chúa phán, 'đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai". Đương nhiên, điều này khơi lên một câu hỏi hay. Vậy còn những người được sinh ra do hiếp dâm hay từ những quan hệ bất chính thì sao? Người cha mẹ chịu trách nhiệm cho đứa trẻ đó có thể không "cảm thấy" đứa trẻ là điều phước từ Chúa, nhưng đứa trẻ được thai nghén ra sao không có nghĩa rằng Chúa không coi sóc tể trị sự hình thành nên đứa trẻ trong lòng mẹ như Đa-vít đã nhắc tới. Chúa có kế hoạch và mục đích cho mọi con người được hình thành bất kể sự thai nghén xảy ra ra sao. Nếu điều này không đúng, thì Kinh Thánh đã không nhắc đến như vậy. Trong Tân Ước, chúng ta đã đọc rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời (Giăng 3:16).
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.
I Giăng 4:7
Tình yêu này chính là tình yêu thúc đẩy Đấng Cứu Thế dạy những môn đồ Lời của Chúa và bày tỏ tình yêu từ Chúa cho chúng ta qua cái chết và sự sống lại của Ngài (1 Giăng 4:7-8). Không có giới hạn nào trong tình yêu và mong muốn ban phước của Chúa cho chúng ta. Một trong những mục đích của Chúa trong sự sáng tạo nên con người là để con người có mối thông công với Ngài. 1 Giăng 4 nói với chúng ta một khi chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa, tình yêu này khiến cho chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau. Chúng ta nhìn nhận mỗi đứa trẻ là một điều phước từ Chúa ra sao dựa vào cách chúng ta nhìn đứa trẻ như Chúa nhìn con trẻ đó. Khi chúng ta nhìn vào mỗi đứa trẻ qua đôi mắt của Chúa, không phải bàn cãi rằng mỗi người là một điều phước từ Ngài. Nếu chúng ta nhìn đứa trẻ qua đôi mắt của tội lỗi, chúng ta có thể sẽ nghi ngờ điều phước đó vì chúng ta tập trung vào tạo vật đó chứ không phải Đấng Sáng Tạo.
Chúa mong muốn rằng mỗi đứa trẻ sinh ra dựa theo chương trình Ngài có cho chúng ta, và sinh ra qua những mối hôn nhân. Khi đứa trẻ sinh ra ngoài hôn nhân, nó không bị loại trừ khỏi tình yêu và sự quan tâm của Chúa. Đa-vít kết luận ở Thi Thiên 139:17 rằng các tư tưởng của Chúa cho dân của Chúa quả thực là quý báu và nhiều vô số. Cách áp dụng thiết thực nhất cho điều này được thấy ở dòng dõi của Christ trong Ma-thi-ơ 1. Trong danh sách tên đó, chúng ta nhận thấy những ai thất bại theo cách nào đó và những người được sinh ra từ quan hệ bất chính và tội lỗi. Điều này không làm gián đoạn sự ứng nghiệm Lời của Chúa hay sự tới của Đấng Cứu Chuộc.
Có phải trẻ em luôn là phước lành từ Chúa?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
I Giăng 4:7 - Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.