Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cơ Đốc giáo dục cho trẻ nhỏ có quan trọng?

Cho những người tin Chúa Giê-xu, câu hỏi giáo dục Cơ Đốc có quan trọng hay không là hiển nhiên. Câu trả lời mang tính thấu hiểu là "Có!". Vậy tại sao lại đặt câu hỏi? Bởi câu hỏi xuất phát từ vô số quan điểm trong niềm tin Cơ Đốc. Có thể câu hỏi nên là "ai là người chịu trách nhiệm trong việc giới thiệu con tôi với Cơ Đốc Giáo?" hay "việc giáo dục con tôi nên ở trường công, tư hay theo hệ thống tại gia?" Có rất nhiều quan điểm về chủ đề này, một vài quan điểm bám rễ sâu và gây tranh cãi không có hồi kết và dễ khích động cảm xúc.
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.
Châm-ngôn 22:6
Khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm một cái nhìn mang theo nguyên tắc thánh kinh, chúng ta đọc tới đoạn Kinh Cựu Ước mang tính định nghĩa về giáo dục con trẻ được tìm thấy tại Phục Truyền 6:5-8: "Anh chị em hãy hết lòng, hết linh hồn và hết sức yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em. Hãy ghi khắc vào lòng những lời mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay. Hãy chuyên cần truyền lại những lời ấy cho con cháu anh chị em, và nhắc nhở chúng những lời ấy lúc anh chị em ở nhà hay khi đi đường, trước khi ngủ hay sau khi thức dậy. Hãy buộc những lời ấy như một dấu hiệu vào tay anh chị em, như một vật nhắc nhở vào giữa hai mắt anh chị em". Lịch sử Hê-bơ-rơ tiết lộ rằng người cha nên siêng năng hướng dẫn những con trẻ của anh ta về những đường và lời của Chúa cho sự phát triển và an lạc thuộc linh của chúng. Thông điệp trong đoạn này được lặp lại ở Kinh Tân Ước tại đoạn Phao-lô khuyến giục các bậc cha mẹ nuôi dạy con trẻ "trưởng dưỡng chúng trong khuôn phép và lời răn dạy của Chúa" (Ê-phê-sô 6:4). Châm ngôn 22:6 cũng nói với chúng ta "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi trở về già nó sẽ không lìa đường lối đó". Dạy dỗ bao gồm không chỉ giáo dục chính thống, mà còn cả những hướng dẫn ban đầu cha mẹ chỉ dạy con mình, đây chính là giáo dục đầu đời của đứa trẻ. Sự dạy dỗ này được thiết kế để đứa trẻ bám vững vào nền tảng mà cuộc đời nó sẽ dựa vào.
Khi chúng ta chuyển sang chủ đề giáo dục chính thống, tuy nhiên, có những bất đồng cần phải được giải quyết. Đầu tiên, Chúa không nói rằng chỉ có cha mẹ được phép giáo dục con cái mình như có rất nhiều người quả quyết, và thứ hai, Người không nói rằng giáo dục cộng đồng là xấu và chúng ta chỉ nên giáo dục con cái mình ở trường Cơ Đốc hoặc tại gia. Nguyên tắc xuyên suốt Kinh Thánh đó cũng là trách nhiệm tối thượng. Chúa không bao giờ chỉ dẫn các cha mẹ nên tránh nền giáo dục bên ngoài gia đình. Vậy, để nói rằng phương pháp "thánh kinh" duy nhất của giáo dục chính thống nên là giáo dục tại gia hay tại các trường Cơ Đốc sẽ là thêm vào Lời của Chúa, và chúng ta muốn tránh sử dụng Kinh Thánh để phê chuẩn những ý kiến chủ quan. Điều này chính là trái với lẽ phải: chúng ta muốn những quan điểm của mình dựa vào Kinh Thánh. Chúng ta cũng muốn tránh những tranh luận rằng chỉ những giáo viên "được đào tạo" mới đủ khả năng dạy dỗ con cái chúng ta. Lần nữa, vấn đề của trách nhiệm tối thượng, thuộc về các bậc cha mẹ.
Vấn đề trong Kinh Thánh không phải là loại hình giáo dục phổ thông con cái chúng ta nhận được, mà thông qua mô hình nào mà lượng thông tin cần phải được chọn lọc. Ví dụ, một đứa trẻ giáo dục tại gia nhận được Cơ Đốc giáo dục nhưng thất bại trong cuộc đời vì anh ta hoặc cô ta không thực sự biết Chúa của Kinh Thánh và không thực sự hiểu các nguyên tắc Thánh Kinh. Tương tự, một đứa trẻ được giáo dục tại trường công có thể trưởng thành và hiểu được nguỵ lý của sự khôn ngoan thế gian thông qua chứng kiến những sai lệch của nó qua việc đối chứng với Lời Chúa đã được dạy một cách cẩn thận cho anh ta tại gia đình. Thông tin được sàng lọc qua lăng kính thánh kinh trong cả hai trường hợp trên, nhưng sự hiểu biết thuộc linh đích thực chỉ thực sự tồn tại ở trường hợp sau. Tương tự, một sinh viên có thể theo học tại trường Cơ Đốc nhưng không bao giờ trưởng thành và hiểu Chúa trong một mối quan hệ mật thiết cá nhân. Cuối cùng, cha mẹ chính là người chịu trách nhiệm định hình nên đứa trẻ theo cách nào đó để hoàn thiện giáo dục thuộc linh đích thực.
chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Hê-bơ-rơ 10:25
Trong Hê-bơ-rơ 10:25, Chúa cho Cơ Đốc Nhân một mạng lệnh, "Đừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy khuyến khích nhau, và khi anh chị em thấy ngày ấy đến gần chừng nào, anh chị em càng làm như vậy chừng ấy". Thân thể của Đấng Christ là một phần thiết yếu của giáo dục cho trẻ nhỏ, hỗ trợ cha mẹ trong việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhỏ về những vấn đề thuộc linh. Sự tiếp xúc với những điều bên ngoài hệ thống gia đình- trong trường hợp này, những dạy dỗ đúng đắn từ nhà thờ và trường Chúa Nhật- là tốt và cần thiết.
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
II Ti-mô-thê 3:16
Vì vậy, không kể loại hình tổ chức giáo dục nào chúng ta chọn, cha mẹ có trách nhiệm tối cao trong giáo dục thuộc linh của con trẻ. Một giáo viên trường Cơ Đốc có thể sai, mục sư hay giáo viên trường Chúa Nhật có thể sai, và cha mẹ có thể sai trong bất cứ luận điểm thần học cụ thể nào. Vì vậy, khi chúng ta dạy con trẻ mình về những vấn đề thuộc linh, chúng cần phải hiểu rằng cội nguồn của sự thật tuyệt đối là Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:16). Do đó, có lẽ bài học quan trọng nhất chúng ta có thể dạy con cái mình là theo ví dụ của những người thành Bê-rê "ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xem những điều được nghe giảng có đúng không" (Công vụ 17:11) và để kiểm tra tất thảy những điều họ được dạy- dù từ nguồn nào- có đi ngược lại Lời của Chúa (1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:21).
Cơ Đốc giáo dục cho trẻ nhỏ có quan trọng?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Châm-ngôn 22:6 - Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.
Hê-bơ-rơ 10:25 - chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
II Ti-mô-thê 3:16 - Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.