Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Theo Kinh Thánh phương cách nào để dẫn dắt một đứa trẻ đến với Đấng Christ?

Có ba yếu tố cơ bản liên quan đến việc dẫn dắt một đứa trẻ vào mối quan hệ cứu rỗi với Đấng Christ: Cầu nguyện, làm gương, và sự dạy dỗ phù hợp với lứa tuổi. Chúng ta dẫn dắt một đứa trẻ đến với Đấng Christ qua việc chuyên cần áp dụng tất cả ba yếu tố từ trước khi đứa trẻ ra đời.
Aáy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa,
Ê-phê-sô 1:13
Tầm quan trọng của lời cầu nguyện trong tiến trình truyền giáo cho con trẻ không thể là quá cường điệu. Từ lúc mang thai, cha mẹ nên tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho chính họ, và ân điển cho đứa con chưa được sanh ra của mình. Đức Chúa Trời đã hứa ban sự khôn ngoan cho tất cả những ai cầu xin Ngài (Gia-cơ 1:5), và sự khôn ngoan của Ngài trong tất cả mọi lĩnh vực trong việc nuôi dạy con cái là cần thiết, nhưng không chỗ nào quan trọng hơn là trong những vấn đề tâm linh. Ê-phê-sô 2:8-9, dạy cho chúng ta rằng, sự cứu rỗi là bởi ân điển qua món quà của đức tin, như vậy lời cầu nguyện của chúng ta cho sự cứu rỗi của con cái mình, nên tập trung vào việc tìm kiếm ân điển của đức tin cho chúng. Chúng ta nên cầu xin Đức Thánh Linh kéo con cái của chúng ta đến với Đức Chúa Trời từ những ngày sớm nhất của chúng nó, và tiếp tục gìn giữ chúng trong suốt đời sống đức tin, và hầu việc Đức Chúa Trời cho đến lúc chúng được an toàn trong thiên đàng cho đến đời đời (Ê-phê-sô 1:13-14). Chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời kéo chúng ta đến với chính Ngài, và trở thành một hiện thực trong đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta có thể là gương mẫu tốt lành cho con cái của mình.
Gương mẫu của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, cung cấp một kiểu mẫu trực quan tốt nhất về mối quan hệ với Đấng Christ, mà chúng ta ao ước con cái của mình có được. Khi con cái thấy chúng ta hàng ngày quỳ gối cầu nguyện, thì chúng nhận thức rằng cầu nguyện là một phần của cuộc sống. Khi chúng nhìn thấy chúng ta liên tục trong lời Kinh Thánh, nghiên cứu, ăn nuốt, suy gẫm Lời Đức Chúa Trời, chúng nhận thức được tầm quan trọng của Kinh Thánh, mà chúng ta không cần phải nói một lời nào. Khi chúng nhận thức rằng chúng ta không chỉ biết Lời Đức Chúa Trời, mà còn nỗ lực sống theo trong nhiều phương diện thực tế mỗi ngày, chúng nó sẽ trở nên hiểu biết quyền năng của Lời Chúa trong đời sống dưới ánh sáng của Lời Chúa. Ngược lại, nếu một đứa trẻ thấy rằng cha hoặc mẹ chúng "là người" có một ngày Chúa Nhật rất khác biệt với con người mà chúng thấy hàng ngày, chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự giả hình. Nhiều đứa trẻ đã từ chối hội thánh và Đấng Christ bởi những người làm gương giả hình. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời không thể xóa bỏ những lỗi lầm hay thất bại của chúng ta, nhưng chúng ta phải sẵn sàng xưng nhận chúng với Đức Chúa Trời, thừa nhận những thất bại của chúng ta với con cái của mình, và cố gắng hết sức để sống với những gì mà chúng ta tin.
Hơn thế nữa, việc cung cấp sự dạy dỗ phù hợp với từng lứa tuổi trong những vấn đề thuộc linh là việc cốt yếu để dẫn dắt một đứa trẻ đến với Đấng Christ. Có rất nhiều sách và tài liệu dành cho trẻ em như Kinh Thánh thiếu nhi, những sách truyện kể Kinh Thánh dành cho trẻ em, và âm nhạc cho tất cả mọi lứa tuổi để đọc, hát và ghi nhớ. Liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống của một đứa trẻ trong lẽ thật thuộc linh, cũng là một phần quan trọng trong việc huấn luyện tâm linh. Mỗi lúc đứa trẻ ngắm một bông hoa hay lúc mặt trời lặn, hay một con chim, có nhiều cơ hội để cha mẹ thuật lại vẻ đẹp và sự diệu kỳ về quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời (Thi-Thiên 19:1-6). Bất kỳ lúc nào con cái của chúng ta cảm thấy an toàn trong tình yêu thương của chúng ta, chúng ta có cơ hội để kể cho chúng về tình yêu vĩ đại hơn nhiều của Cha thiên thượng của chúng là thể nào. Khi chúng bị người khác làm tổn thương, chúng ta có thể giải thích về thực tế của tội lỗi và giải pháp duy nhất để chữa lành—trong Đức Chúa Giê-xu Christ và sự hy sinh của Ngài trên thập-tự-giá vì chúng ta.
Sau cùng, đôi khi sự quan trọng thái quá xem việc hướng dẫn một đứa trẻ nói lời cầu nguyện hoặc để đứa trẻ bước lên lối đi giữa hai hàng ghế là một bằng chứng của đứa trẻ đó tin cậy Đấng Christ là Cứu Chúa của cháu trai/hoặc gái đó. Mặc dù, những khoảnh khắc này có thể rất có giá trị trong việc củng cố tâm trí của con trẻ khi nào và làm thế nào để cháu đến với Đấng Christ, sự cứu rỗi là công việc của Đức Thánh Linh trong tấm lòng. Sự cứu rỗi thật sự kết quả trong đời sống của tiến trình môn đồ hóa, và việc này cũng phải được truyền đạt.
Theo Kinh Thánh phương cách nào để dẫn dắt một đứa trẻ đến với Đấng Christ?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 1:13 - Aáy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.