Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cách tốt nhất truyền giảng cho người theo tà giáo hay ở trong đạo lạc là gì?

Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.
Giăng 16: 7
Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cho những người có liên quan đến tà giáo hay theo đạo lạc là cầu nguyện cho họ. Chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa thay đổi lòng của họ và mở mắt cho họ thấy lẽ thật (2 Cô 4: 4). Chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa bắt phục họ về sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ là điều cần thiết cho họ (Giăng 3:16). Nếu không có quyền năng của Chúa và sự bắt phục của Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong việc thuyết phục bất cứ ai về lẽ thật (Giăng 16: 7-11).
Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
Rô-ma 10: 9
Chúng ta cũng cần phải sống một đời sống tin kính của Cơ Đốc giáo, để những người bị mắc kẹt trong các tà giáo và đạo lạc có thể thấy sự biến đổi của Đức Chúa Trời thực hiện trong cuộc sống của chúng ta (1 Phi 3: 1-2). Chúng ta cần phải cầu nguyện cho có khôn ngoan trong cách chúng ta có thể gây dựng đức tin cho họ một cách mạnh mẽ (Gia 1: 5). Sau tất cả những điều này, chúng ta phải mạnh dạn trong việc chia sẻ Phúc âm thực tế trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải công bố sứ điệp cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 10: 9-10). Chúng ta luôn luôn cần được chuẩn bị để bảo vệ đức tin của chúng ta (1 Phi 3:15), nhưng chúng ta phải làm như vậy với sự hiền hòa và tôn trọng. Chúng ta có thể công bố giáo lý chính xác, giành chiến thắng trong cuộc tranh chiến về lời Chúa, và nhẫn nại chịu đựng thái độ giận dữ của họ.
Cuối cùng, chúng ta phải dâng lên cho Đức Chúa Trời sự cứu rỗi của những người mà chúng ta làm chứng. Quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời cứu rỗi mọi người không phải bởi những công sức cố gắng của chúng ta. Mặc dù việc chuẩn bị để chống trả mạnh mẽ và sự am tường về niềm tin sai lạc là điều tốt và khôn ngoan, nhưng không phải những điều này sẽ đạt kết quả làm thay đổi những người bị mắc kẹt trong những lời nói dối của các tà giáo và đạo lạc. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho họ, làm chứng cho họ, và sống đời sống đẹp lòng Chúa trước mặt họ, tin tưởng rằng Đức Thánh Linh sẽ làm công việc đem họ ra, bắt phục, và thay đổi họ.
Cách tốt nhất truyền giảng cho người theo tà giáo hay ở trong đạo lạc là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 16: 7 - Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.
Rô-ma 10: 9 - Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.