Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chứng Nhân Giê-hô-va là ai và niềm tin của họ là gì?

Giáo phái ngày nay được biết đến là Chứng nhân Giê-hô-va ra đời ở Pennsylvania vào năm 1870 từ một lớp học Kinh Thánh được hướng dẫn bởi Charles Taze Russell. Russell đặt tên nhóm của mình là "Nghiên cứu Kinh Thánh Bình Minh Thiên Thu." Charles T. Russell bắt đầu viết một loạt các cuốn sách mà ông gọi là "Bình Minh Thiên Thu" đó, kéo dài đến sáu loạt ấn phẩm trước khi ông qua đời và chứa nhiều vấn đề Thần học mà chứng nhân Giê-hô-va hiện còn lưu giữ. Sau cái chết của Russell vào năm 1916, Thẩm phán J.F. Rutherford, người bạn và người kế nhiệm của Russell, đã viết các loạt ấn phẩm thứ bảy và cuối cùng của loạt bài xuất bản "Bình Minh Thiên Thu", "Lẽ Mầu Nhiệm Đã Xong" trong năm 1917. Hội Tháp Canh được thành hình vào năm 1886 và nhanh chóng trở thành phương tiện qua đó phong trào "Bình Minh Thiên Thu" đã bắt đầu gieo rắc các quan điểm của họ với những người khác. Nhóm này được biết đến như là "Những người Russell" cho đến năm 1931 khi đó một sự chia rẽ trong nội bộ tổ chức, nó được đổi tên thành "Chứng Nhân Giê-hô-va." Các nhóm từ chỗ nó chia ra được gọi là “Các Sinh Viên Kinh Thánh."
không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh
Tít 3: 5
Chứng nhân Giê-hô-va tin gì? Xem xét kỹ lưỡng các giáo lý then chốt của họ về các chủ đề như thần tánh của Đấng Christ, sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đức Thánh Linh, và sự chuộc tội cho thấy rõ ràng họ không giữ lập trường chính thống trong Cơ Đốc giáo về các đề tài này. Chứng nhân Giê-hô-va tin Đức Chúa Giê-xu là Thiên sứ Mi-chen tổng quản các thiên thần, nhân vật cao nhất đã được tạo nên. Những điều này mâu thuẫn với nhiều đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu đã tuyên bố rõ ràng Ngài là Đức Chúa Trời (Giăng 1: 1,14, 08:58, 10:30). Chứng nhân Giê-hô-va tin sự cứu rỗi có được là do gồm đức tin, những việc làm lành, và vâng lời. Điều này mâu thuẫn vô số đoạn Kinh Thánh tuyên bố sự cứu rỗi bởi ân điển nhờ đức tin (Giăng 3:16; Ê-phê-sô 2: 8-9; Tít 3: 5). Chứng nhân Giê-hô-va từ chối Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tin Đức Chúa Giê-xu là hữu thể được tạo ra và Đức Thánh Linh thuộc là sức mạnh phoi nhân tính của Đức Chúa Trời. Chứng nhân Giê-hô-va từ chối khái niệm về sự đền tội thay thế của Đấng Christ và thay vì giữ lý thuyết giá chuộc, họ cho rằng sự chết của Chúa Giê-xu là một giá chuộc vì tội lỗi của A-đam.
Làm sao chứng nhân Giê-hô-va biện minh cho những giáo lý không thuộc về Kinh Thánh? Đầu tiên, họ cho rằng các giáo hội đã phá hủy Kinh Thánh qua hàng thế kỷ; vì cớ đó, họ đã tái dịch Kinh Thánh sang những gì họ gọi là Bản dịch Thế giới mới. Hội Tháp Canh thay đổi các nội dung của Kinh Thánh để làm cho nó phù hợp với học thuyết sai lầm của họ, chứ không phải là căn cứ trên giáo lý về những gì Kinh Thánh thật sự dạy. Bản dịch Thế giới mới đã trải qua nhiều phiên bản, khi những chứng nhân Giê-hô-va khám phá nhiều hơn những đoạn Kinh Thánh mâu thuẫn với giáo lý của họ.
Hội Tháp canh dựa trên niềm tin và giáo lý nguyên thủy và mở rộng của Charles Taze Russell, thẩm phán Joseph Franklin Rutherford, và những người thừa kế của họ. Các cơ quan chủ quản của Hội Tháp Canh là cơ quan trong một giáo phái mà tuyên bố chỉ có họ mới có quyền giải thích Thánh Kinh. Nói cách khác, những gì cơ quan quản lý này nói về bất cứ đoạn kinh thánh được xem như là lời nói cuối cùng, và tư duy độc lập không được khuyến khích. Đây là đối lập trực tiếp đến lời khuyên của Thánh Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê (và cả chúng ta nữa) việc học hỏi được Đức Chúa Trời chấp thuận, nhờ thế mà chúng ta không cần phải xấu hổ vì chúng ta nắm giữ chính xác Lời Chúa. Lời khuyên này, được tìm thấy trong 2 Timothy 2:15, là một chỉ dẫn rõ ràng từ Đức Chúa Trời cho mỗi con cái của Ngài để được giống như các tín hữu tại Hội Thánh Bê-rê, những người tìm kiếm Kinh Thánh hàng ngày để xem xét nếu những điều họ đã được dạy có đúng với lời Chúa.
Có lẽ không có nhóm tôn giáo nào mà có nhiều người trung thành như Chứng Nhân Giê-hô-va về việc rao giảng thông điệp của họ. Thật không may, những thông điệp đó bị biến dạng, lừa dối và giáo lý sai lạc. Xin Chúa mở mắt của Chứng Nhân Giê-hô-va trong chân lý của Phúc âm và những sự dạy dỗ thật về Lời Chúa.
Chứng Nhân Giê-hô-va là ai và niềm tin của họ là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Tít 3: 5 - không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.