Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự khác nhau giữa tôn giáo và thuộc linh là gì?

Trước khi chúng ta khám phá ra sự khác nhau đó, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của hai cụm từ này. Tôn giáo có thể định nghĩa là “niềm tin nơi Chúa hoặc các vị thần để thờ phượng, thường được biểu hiện bằng các ứng xử và lễ nghi” hoặc “bất kỳ hệ thống đặc thù nào của niềm tin, sự thờ phượng…thường liên quan đến một chuẩn mực đạo đức nào đó”. Sự thuộc linh có thể định nghĩa là “phẩm chất hoặc tính chân thật của việc trở nên thuộc linh, phi vật thể” hoặc “tính thuộc linh chủ yếu thể hiện qua suy nghĩ, trong cuộc sống…; xu thế hoặc nhịp điệu thuộc linh’. Để tóm gọn ý nghĩa, tôn giáo là một chuỗi niềm tin và nghi lễ nhằm đưa một người vào mối quan hệ đúng đắn với thượng đế, và tính thuộc linh là tập trung vào những điều thuộc linh và thế giới thuôc linh thay vì những điều thuộc về thế gian/ phi vật thể này
Điều dễ hiểu nhầm về tôn giáo phổ biến nhất là cơ đốc giáo cũng chỉ là một tôn giáo giống như hồi giáo, Giu Đa giáo và Ấn Độ giáo. Thật đáng buồn, nhiều người tuyên bố là Cơ đốc nhân thực hiện theo Tin Lành như thể nó là một tôn giáo. Đối với nhiều người, Cơ Đốc Giáo không có gì khác ngoài hệ thống luật lệ và nghi thức mà một người phải làm để về thiên đàng sau khi chết. Đó không phải là Cơ Đốc giáo thật. Cơ Đốc giáo thật không phải là tôn giáo; hơn nửa nó mang đến một mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời bằng việc đón nhận Đức Chúa Giêxu Christ là Đấng cứu chuộc-Đấng Mêsi, bởi ân điển qua đức tin. Và Cơ Đốc giáo có “nghi thức” để theo (ví dụ báp têm hay tiệc thánh). Vâng và Cơ Đốc giáo có luật lệ để theo (ví dụ không giết người, ngoại tình….). tuy nhiên nghi lễ và luật lệ không phải là “bản chất” của Cơ Đốc giáo. Nghi thức và luật lệ của Tin Lành là kết quả của sự cứu rỗi. Khi chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giêxu Christ thì chúng ta được báp têm bằng cách tuyên xưng đức tin đó. Chúng ta dự tiệc thánh bằng viêc nhớ lại sự hy sinh của Đấng Christ. Chúng ta phải theo danh sách những việc phải làm và không được làm bằng tình yêu dành cho Đấng Christ và long biết ơn với những gì Ngài đã làm cho chúng ta.
Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
Giăng 4:24
Điều dễ gây hiểu nhầm phổ biến nhất về tính thuộc linh đó là có nhiều kiểu thuộc linh và tất cả đều có giới hạn. khi Suy gẫm về những vị trí vật lý không bình thường, liên kết với tự nhiên và tìm đối thoại với thế giới tâm linh….có thể là “thuộc linh”, nhưng thực chất nó là thuộc linh giả tạo. Sự thuộc linh thật phải kết nối với Thánh Linh của ĐCT thông qua việc nhận lấy sự cứu rỗi của Đấng Christ. Sự thuộc linh thật là kết quả của những gì Đức Thánh Linh hành động qua cuộc sống của mỗi người; tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền từ, trung tín, mềm mại, tiết độ (Galati 5: 22-23). Thuộc linh là tất cả những gì trở nên giống Đức Chúa Trời, là Thần (Giăng 4:24) và có đặc tính giống như hình ảnh của Ngài Ngài (Rôma 12:1-2).
Những điểm chung mà tôn giáo và sự thuộc linh có thể có đó là cả hai đểu có thể có những cách sai trật trong việc tạo dựng mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tôn giáo có khuynh hướng thay thế việc có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời bằng những việc làm theo nghi thức một cach vô hồn. Sự thuộc linh có khuyen hướng thay thế bằng việc nối kết với một thế giới tâm linh thay vì mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời. Cả hai đều có thể và thường là dẫn đi sai đường đến với ĐCT. Cùng lúc đó tôn giáo có thể có giá trị trong việc chỉ ra sự thật rằng có ĐCT và chúng ta phải chịu trách nhiệm với Ngài. Giá trị duy nhất của tôn giáo là khả năng chỉ ra cho chúng ta biết chúng ta đã sa ngã và chúng ta cần Đấng Cứu thế. Tính thuộc linh có thể có giá trị khi chỉ ra được rằng thế giới vật lý này chẳng la gì cả như điều nó đang có. Con người không chỉ là vật thể nhưng cũng có hồn linh. Có một thế giới linh xung quanh chúng ta mà chúng ta nên nhận ra. Giá trị thực của tính thuộc linh là chỉ ra rằng có điều gì đó hoặc ai đó ngoài thế giới vật chất này mà chúng ta cần nối kết.
Sự khác nhau giữa tôn giáo và thuộc linh là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 4:24 - Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.