Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao có quá nhiều tôn giáo? Có phải tất cả các tôn giáo đều hướng đến Đức Chúa Trời?

Sự tồn tại của rất nhiều tôn giáo và quả quyết rằng tất cả các tôn giáo đều dẫn đến Đức Chúa Trời mà mà không có sự nghi ngờ làm bối rối nhiều người đang hết lòng tìm kiếm sự thật về Đức Chúa Trời, với kết quả cuối cùng là đôi khi có một số tuyệt vọng để với tới chân lý tuyệt đối về đề tài nầy. Hoặc họ sẽ kết thúc bao quát rằng tất cả các tôn giáo dẫn đến Đức Chúa Trời. Tất nhiên, những người hoài nghi cũng chỉ ra sự tồn tại của rất nhiều tôn giáo như là bằng chứng rằng hoặc bạn không có thể biết Đức Chúa Trời hoặc Đức Chúa Trời đơn giản không tồn tại.
Rô-Ma 1:19-21 chứa đựng lời giải thích Kinh Thánh cho lý do tại sao có rất nhiều tôn giáo. Sự thật của Đức Chúa Trời được nhìn thấy và được biết bởi mỗi con người vì Đức Chúa Trời đã làm cho nó như vậy. Thay vì chấp nhận sự thật về Đức Chúa Trời và thuận phục nó, hầu hết con người từ chối nó và tìm đường lối riêng của họ để hiểu Đức Chúa Trời. Nhưng điều nầy dẫn đến việc không làm sáng tỏ Đức Chúa Trời, nhưng để sự vô ích trong suy nghĩ. Đây là nơi chúng ta tìm thấy cơ sở của” nhiều tôn giáo”.
Nhiều người không muốn tin vào một Đức Chúa Trời đòi hỏi sự công bình và đạo đức, để họ phát minh ra một Đức Chúa Trời Đấng không làm ra yêu cầu như vậy. Nhiều người không muốn tin vào một Đức Chúa Trời tuyên bố không thể cho mọi người tìm được cách riêng của họ lên thiên đàng . Vì vậy họ phát minh một Đức Chúa Trời chấp nhận con người vào thiên đàng nếu họ đã hoàn thành các bước nhất định, theo quy tắc nhất định, và/ hoặc vâng giữ luậ pháp nhất định, ít nhất là đến hết khả năng của họ. Nhiều người không muốn có một mối quan hệ với một Đức Chúa Trời là Đấng tối cao và toàn năng. Vì vậy họ tưởng tượng Đức Chúa Trời như là một chi tiết của một lực lượng huyền bí hơn một người cai trị cá nhân và chủ quyền.
Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.
Ga-la-ti 6:7
Sự tồn tại của nhiều tôn giáo không phải là một lập luận chống lại sự hiện hữu của Đức Chúa Trời hay một lý luận rằng sự thật về Đức Chúa Trời là không rõ ràng. Thay vào đó, sự tồn tại của rất nhiều tôn giáo là một cuộc biểu tình từ chối của nhân loại về một Đức Chúa Trời thật. Nhân loại đã thay thế Ngài với những vị thần có nhiều ý thích của họ. Đây là doanh nghiệp nguy hiễm. Mong muốn tái tạo hình ảnh Đức Chúa Trời của chúng ta xuất phát từ bản chất tội lỗi của chúng ta- một bản chất mà cuối cùng sẽ “gặt sự hư nát” (Ga-la-ti 6:7-8)
Tại sao có quá nhiều tôn giáo? Có phải tất cả các tôn giáo đều hướng đến Đức Chúa Trời?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ga-la-ti 6:7 - Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.