Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Khổng giáo là gì?

giáo, là một tôn giáo của chủ nghĩa nhân bản lạc quan, đã có một tác động to lớn đến đời sống, cấu trúc xã hội và triết học chính trị của Trung Quốc. Việc thành lập đạo giáo phát xuất từ một người, được gọi là Khổng Tử, sinh 500 năm trước Đấng Christ. Khổng giáo chủ yếu liên quan đến hành vi đạo đức và đời sống đạo đức và thường được phân loại như là một hệ thống đạo đức chứ không phải là một tôn giáo. Nó nhấn mạnh đến thế gian chứ không phải ở trên trời. Các học thuyết của Khổng giáo học tập trung vào:
1. Thờ cúng tổ tiên — Tôn kính tổ tiên đã khuất mà những linh hồn được cho là kiểm soát vận mệnh của con cháu.
2. Lòng hiếu thảo — Sự trung thành, vâng lời và tôn kính các bậc trưởng lão trong gia đình bởi các thành viên trẻ hơn.
Các nguyên tắc cơ bản của Khổng giáo là:
1. Jen — quy tắc vàng
2. Chun-tai — Đạo đức của người đàn ông
3. Cheng-ming — Cách hành xử thích hợp trong những vai trò của xã hội
4. Te — Sức mạnh của đức hạnh
5. Li — Tiêu chuẩn lý tưởng của đạo đức
6. Wen — nghệ thuật hòa bình (âm nhạc, thơ ca, vv)
Hệ thống đạo đức của Khổng giáo có nhiều điều đáng khen ngợi bởi đức hạnh luôn luôn là một điều đáng ao ước, cả trong cá nhân lẫn ngoài xã hội. Tuy nhiên, triết lý đạo đức Khổng Tử tán thành là một trong những nỗ lực của bản thân, lại không có chỗ hoặc cần thiết cho Đức Chúa Trời. Khổng Tử dạy rằng con người có khả năng làm tất cả những gì cần thiết để cải thiện cuộc đời của mình và nền văn hóa của mình, dựa vào nhân đức của bản thân để đạt được nó. Tuy nhiên, Kinh Thánh Cơ Đốc giáo dạy hoàn toàn ngược lại. Con người không chỉ thiếu khả năng "làm tốt hành vi của mình", con người cũng không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời theo cách riêng của mình hoặc để có được sự sống đời đời trên trời.
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:21
Kinh Thánh dạy rằng con người vốn có tội từ lúc sinh ra (Giê-rê-mi 17: 9) và không có khả năng làm trọn việc lành để con người được chấp nhận bởi một Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình. "Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi" (Rô-ma 3:20). Con người, chỉ đơn giản là đặt để nhu cầu tuyệt vọng vào một Đấng Cứu Rỗi để làm điều đó cho mình. Đức Chúa Trời đã ban Đấng Cứu Rỗi trong Con của Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ, đã chết trên cây thập tự để chịu thay hình phạt cho tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngài đã đánh đổi chính mạng sống của Ngài cho tội lỗi của chính chúng ta: "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (II Cô-rinh-tô 5:21).
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Rô-ma 3:23
Khổng giáo, giống như tất cả các tôn giáo sai lạc, dựa vào những việc làm và khả năng của con người. Chỉ Cơ Đốc giáo chỉ ra rằng "Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23), và những người bước theo chỉ nương cậy vào Đức Chúa Jêsus Christ, sự hy sinh trên thập tự giá cung ứng sự cứu rỗi cho mọi người tin nơi Ngài và niềm tin của họ không dựa vào trong chính họ, mà chỉ ở trong Ngài.
Khổng giáo là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5:21 - Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Rô-ma 3:23 - vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.